3.png

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Godziny przyjmowania stron :

poniedziałek: 9.30 - 16.00

wtorek: 8.00- 15.00
środa: 8.00 - 15.00
czwartek - dzień wewnętrzny (czynny tylko dziennik podawczy urzędu)
piątek: 8.00 - 15.00

WIECEJ ->

Napisz do Urzędu Gminy Zielonki!!!
Zaznaczamy jednak, że pisma wpływające w ten sposób nie będą wszczynały postępowania administracyjnego, a także nie będą podlegały procedurze udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski.

Równocześnie mają Państwo możliwość formalnego składania w formie elektronicznej skarg, wniosków na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.00 Nr 98 poz. 1071 ze zm) poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Zielonki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP: kliknij tutaj.

Urząd Gminy Zielonki nie gwarantuje odbioru i przyjęcia informacji bądź wniosków wysłanych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Właściwym, ze względu na tok postępowania adresem do komunikacji elektronicznej jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza.
(Art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne."

Uwagi prawne:
"ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.
...
§ 9. 1. Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
2. W przypadku gdy:
1) w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny,
2) w centralnym lub lokalnym repozytorium został umieszczony wzór pisma przeznaczony do załatwiania danej sprawy - inny niż ogólny, o którym mowa w § 19 - przesyłki złożone w sposób, o którym mowa w ust. 1, uważa się za wniesione nieskutecznie.