1.png

Pomoc prawna

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie informuje, że dla mieszkańców Gminy Zielonki istnieje możliwość skorzystania z darmowej pomocy prawnej adwokatów lub radców prawnych. Od stycznia 2020 roku na terenie Powiatu Krakowskiego - na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – działa bowiem 12 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, obejmujących swoim zasięgiem wszystkie 17 gmin powiatu. Są one finansowane z budżetu państwa.

Czytaj więcej: Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gminy Zielonki

Nieodplatna pomoc prawna wznowiona minStarostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że od dnia 3 sierpnia 2020 r. stacjonarne dyżury w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu krakowskiego zostają wznowione. Wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy wcześniej umówić pod numerem telefonu 576 058 217 (numer czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 17:00) lub poprzez stronę internetową https://np.ms.gov.pl
Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, m.in.: o zakładanie maseczek i dezynfekowanie rąk przy wejściu do punktu, a podczas porady zachowanie odpowiedniego dystansu.