W związku z realizowanym przez powiat krakowski wspólnie z gminami powiatu krakowskiego zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej polegajacym na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej przedstawiamy lokalizację oraz aktualny harmonogram dyżurów prawnych
Harmonogram oraz lokalizacja dyżurów prawnych - tutaj: