Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Czytaj więcej: I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski północnej

Komunikat dla Małopolski północnej na dzień 20.12.2017 od godz. 0 do 24
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Czytaj więcej: Komunikat o I stopniu zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski północnej

OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE POWIATU KRAKOWSKIEGO
Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 2 (w skali 3-stopniowej)
Ważność: od godz. 17:00 dnia 10.12.2017 do godz. 11:00 dnia 12.12.2017
Obszar:  województwo małopolskie/ subregion południowy

Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne nr 128 dotyczące silnego wiatru/subregion południowy

OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE POWIATU KRAKOWSKIEGO
Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1 (w skali 3-stopniowej)
Ważność: od godz. 17:00 dnia 10.12.2017 do godz. 11:00 dnia 12.12.2017
Obszar:  województwo małopolskie/ subregion północny

Czytaj więcej: Ostrzeżenie meteorologiczne nr 129 dotyczące silnego wiatru/subregion północny