Inne zagrożenia

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego-ziemskiego w Krakowie informuje o konieczności usuwania śniegu z powierzchni dachowych, tak aby zapewnić – dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektów budowlanych.

Czytaj więcej: Informacja o konieczności usuwania śniegu z powierzchni dachów