Pólnocna Obwodnica Krakowa

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła). Część II – odcinek od km 7+013,34 do km 14+130,11. - TUTAJ:  

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Krakowie PGW Wody Polskie o wydaniu decyzji udzielającej Generalnemu Dyrektorowi DrógKrajowych i Autostrad pozwoleń wodnoprawnych w związku z planowanym przedsięwzięciem pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”. -TUTAJ:

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 24 lutego 2020 r., znak: KR.RUZ.421.1.268.2019.MLP, udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego w związku z planowanym przedsięwzięciem pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – Węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)” - TUTAJ 

Dyrektor RZGW w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
na wniosek Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie  w związku z planowanym przedsięwzięciem pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – Węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”  - TUTAJ 

Dyrektor RZGW w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
na wniosek Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie  w związku z planowanym przedsięwzięciem pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – Węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”  - TUTAJ