Pólnocna Obwodnica Krakowa

1DSC0415313 listopada 2018 r. na węźle Modlnica w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka podpisano umowę na budowę Północnej Obwodnicy Krakowa. Wykonawcą będzie wyłonione w przetargu konsorcjum firm tureckiej Gulermak i polskiej Mosty Łódź. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje, że inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2023 r. Północna Obwodnica Krakowa (S52) ma być dwujezdniową drogą ekspresową łączącą węzeł Modlnica z węzłem Kraków - Mistrzejowice. Długość POK to 12 km 327 m, z czego 6,7 km biec ma po terenie gminy Zielonki, przez 6 miejscowości: Zielonki, Bibice, Węgrzce, Bosutów, Dziekanowice, Batowice. Koszt zaprojektowania i wykonania zadania to 1,428 mld zł.

Czytaj więcej: Podpisano umowę na budowę Północnej Obwodnicy Krakowa 

pok wezelMale5 lipca 2018 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie, wybrała wykonawcę budowy Północnej Obwodnicy Krakowa, zostało nim konsorcjum firm: STECOL CORPORATION z Chin oraz Polbud-Pomorze sp. z o.o., spośród ośmiu oferentów. Pozostali mają 10 dni na ewentualne odwołania.

POK ma powstać do 2023 roku, jej koszt to prawie 1,3 mld złotych. Długość drogi to 12,4 km, z czego 6,7 km biegnie po terenie gminy Zielonki, przez miejscowości: Zielonki, Bibice, Węgrzce, Bosutów, Dziekanowice, Batowice. Jezdnia dla każdego z kierunków ruchu będzie miała po 3 pasy ruchu, do istniejącego węzła Modlnica zostaną dobudowane 4 łącznice, na trasie powstaną 3 węzły: Zielonki (węzeł zespolony, z dwoma rondami, na skrzyżowaniu POK z ulicami: Na Zielonki, Ks. Adama Zięby, Waliszewskiego, Na Popielówkę i projektowaną Trasą Wolbromską), Węgrzce (skrzyżowanie z DK7), Batowice (skrzyżowanie z drogą powiatową 1256K), oraz 3 tunele – pod miejscowością Zielonki i rzeką Prądnik o długości 870 m, pod wzgórzem w Batowicach o dł. 653 m i na terenie Krakowa pod wzgórzem „Syberia” o dł. 98 m, a także 27 obiektów mostowych i 20 km dróg zbiorczych dojazdowych.

Link do informacji GDDKiA

DSC0113521 grudnia 2017 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał program inwestycyjny realizacyjny i w ślad za tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie wysyła ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na projekt i realizację S52 Północna Obwodnica Krakowa do UE. Wykonawcy będą mieli ponad 40 dni na składanie ofert. Długość dwujezdniowego odcinka od węzła Modlnica do węzła Mistrzejowice wynosi 12 km 327 m, każda jezdnia będzie miała po 3 pasy ruchu. POK będzie biegła w większości po terenie gminy Zielonki, przez miejscowości: Zielonki, Bibice, Węgrzce, Bosutów, Dziekanowice i Batowice. Więcej informacji na stronie GDDKiA w Krakowie. 

Przetarg na zadanie "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)" został ogłoszony 23 grudnia 2017 r. Szczegóły na stronie GDDKiA.

Na prośbę Marszałka Województwa Małopolskiego publikujemy decyzję dotyczącą zatwierdzenia: ”Projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno-inżynierskich posadowienia obiektów budowlanych północnej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52. Odcinek II:węzeł Modlnica-węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła).”:
Informacja TUTAJ: