Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Pólnocna Obwodnica Krakowa

Na prośbę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie publikujemy zawiadomienie informujące, że decyzją z dnia 30.11.2016 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił w części i w tym zakresie orzekł, a w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 15.01.2016 r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia  pn. „Budowa północnej obwodnicy Krakowa” - WEJDŹ

Na prośbę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie publikujemy zawiadomienie informujące, że w związku z odwołaniem fundacji Centrum Zrównoważonego Transportu od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 15.01.2016 r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa północnej obwodnicy Krakowa” postanowieniem z dnia 30.11.2016 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził niedopuszczalność ww. odwołania. - WEJDŹ

Na prośbę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie publikujemy zawiadomienie informujące, że w związku z odwołaniem Stowarzyszenia Przyjaciół Witkowic od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 15.01.2016 r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa północnej obwodnicy Krakowa” postanowieniem z dnia 30.11.2016 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził niedopuszczalność ww. odwołania. - WEJDŻ 

Informacja o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji dotyczącej postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 15.01.2016 r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia  pn. „Budowa północnej obwodnicy Krakowa” WEJDŹ