Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Pólnocna Obwodnica Krakowa

pok wezelMale5 lipca 2018 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie, wybrała wykonawcę budowy Północnej Obwodnicy Krakowa, zostało nim konsorcjum firm: STECOL CORPORATION z Chin oraz Polbud-Pomorze sp. z o.o., spośród ośmiu oferentów. Pozostali mają 10 dni na ewentualne odwołania.

POK ma powstać do 2023 roku, jej koszt to prawie 1,3 mld złotych. Długość drogi to 12,4 km, z czego 6,7 km biegnie po terenie gminy Zielonki, przez miejscowości: Zielonki, Bibice, Węgrzce, Bosutów, Dziekanowice, Batowice. Jezdnia dla każdego z kierunków ruchu będzie miała po 3 pasy ruchu, do istniejącego węzła Modlnica zostaną dobudowane 4 łącznice, na trasie powstaną 3 węzły: Zielonki (węzeł zespolony, z dwoma rondami, na skrzyżowaniu POK z ulicami: Na Zielonki, Ks. Adama Zięby, Waliszewskiego, Na Popielówkę i projektowaną Trasą Wolbromską), Węgrzce (skrzyżowanie z DK7), Batowice (skrzyżowanie z drogą powiatową 1256K), oraz 3 tunele – pod miejscowością Zielonki i rzeką Prądnik o długości 870 m, pod wzgórzem w Batowicach o dł. 653 m i na terenie Krakowa pod wzgórzem „Syberia” o dł. 98 m, a także 27 obiektów mostowych i 20 km dróg zbiorczych dojazdowych.

Link do informacji GDDKiA

DSC0113521 grudnia 2017 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał program inwestycyjny realizacyjny i w ślad za tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie wysyła ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na projekt i realizację S52 Północna Obwodnica Krakowa do UE. Wykonawcy będą mieli ponad 40 dni na składanie ofert. Długość dwujezdniowego odcinka od węzła Modlnica do węzła Mistrzejowice wynosi 12 km 327 m, każda jezdnia będzie miała po 3 pasy ruchu. POK będzie biegła w większości po terenie gminy Zielonki, przez miejscowości: Zielonki, Bibice, Węgrzce, Bosutów, Dziekanowice i Batowice. Więcej informacji na stronie GDDKiA w Krakowie. 

Przetarg na zadanie "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)" został ogłoszony 23 grudnia 2017 r. Szczegóły na stronie GDDKiA.

Na prośbę Marszałka Województwa Małopolskiego publikujemy decyzję dotyczącą zatwierdzenia: ”Projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno-inżynierskich posadowienia obiektów budowlanych północnej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52. Odcinek II:węzeł Modlnica-węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła).”:
Informacja TUTAJ:

Dzięki podpisanemu we wtorek 30 maja  2017 r. aneksowi do Kontraktu Terytorialnego ważne dla Małopolski projekty otrzymały gwarancję realizacji - wśród nich Północna Obwodnica Krakowa, przesunięta z listy rezerwowej na podstawową. Kontrakt Terytorialny to umowa między rządem i samorządem, która określa cele i przedsięwzięcia priorytetowe dla rozwoju kraju oraz województwa, co do których obie strony deklarują współpracę w ramach programów operacyjnych. Więcej informacji na stronie województwa małopolskiego:

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/transport/nowe-inwestycje-w-kontrakcie-terytorialnym-wojewodztwa-malopolskiego