Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Pólnocna Obwodnica Krakowa

Na prośbę Marszałka Województwa Małopolskiego publikujemy decyzję dotyczącą zatwierdzenia: ”Projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno-inżynierskich posadowienia obiektów budowlanych północnej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52. Odcinek II:węzeł Modlnica-węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła).”:
Informacja TUTAJ:

Dzięki podpisanemu we wtorek 30 maja  2017 r. aneksowi do Kontraktu Terytorialnego ważne dla Małopolski projekty otrzymały gwarancję realizacji - wśród nich Północna Obwodnica Krakowa, przesunięta z listy rezerwowej na podstawową. Kontrakt Terytorialny to umowa między rządem i samorządem, która określa cele i przedsięwzięcia priorytetowe dla rozwoju kraju oraz województwa, co do których obie strony deklarują współpracę w ramach programów operacyjnych. Więcej informacji na stronie województwa małopolskiego:

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/transport/nowe-inwestycje-w-kontrakcie-terytorialnym-wojewodztwa-malopolskiego

 

Na prośbę Marszałka Województwa Małopolskiego publikujemy zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: ”Projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno-inżynierskich posadowienia obiektów budowlanych północnej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52. Odcinek II:węzeł Modlnica-węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła).”:

Informacja w załączeniu – pobierz plik (*.pdf)

DSC0431710 maja 2017 r. w Zielonkach odbyła się prezentacja wstępnej koncepcji programowej drogi ekspresowej S 52 Północna Obwodnica Krakowa. Na spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz projektantami przyszło ok. 150 osób; wcześniej kilkadziesiąt przybyło, by indywidualnie przyjrzeć się przebiegowi planowanej trasy. Z dokumentami projektowymi można było się zapoznawać się już od końca kwietnia – były bowiem udostępnione na stronach internetowych GDDKiA, Gminy Zielonki i Wielka Wieś. Planowana Północna Obwodnica Krakowa będzie mieć 14,46 km, z czego najdłuższy - 6,7 km - odcinek biegnie po terenie gminy Zielonki (miejscowości: Zielonki, Bibice, Węgrzce, Bosutów, Dziekanowice, Batowice), reszta po terenie Krakowa i niewielki fragment przez teren gminy Wielka Wieś  (niespełna 700 metrów; a istniejący fragment obwodnicy o długości 2,3 km zostanie dostosowany do parametrów drogi ekspresowej). Na trasie POK powstaną trzy węzły: Zielonki, Węgrzce i Batowice. 

Czytaj więcej: Północna Obwodnica coraz bliżej – relacja z prezentacji koncepcji w Zielonkach 10.05.2017

POK schemat obwodnic Krakowa SwecoSweco Engineering Sp. z o.o. ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków, działając w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie w ramach opracowywanej Koncepcji Programowej zamierza przeprowadzić prezentacje publiczne rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia pn: Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 odcinek Węzeł Modlniczka – Węzeł Kraków Mistrzejowice. Od 26.04. do 10.05.2017 r. będzie można zapoznawać się z zakresem i opisem inwestycji oraz planem sytuacyjnym przebiegu ww. drogi. 10.05.2017 r. w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców z przedstawicielami GDDKiA, podczas którego zostanie zaprezentowana koncepcja programowa inwestycji; wcześniej, od godz. 10:00 do 16:30 będzie można się spotkać z projektantami.

Czytaj więcej: Północna Obwodnica Krakowa - prezentacja projektu Budowy Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi...