3.png

FUNDACJE POZARZĄDOWE

 

Europejsko-Azjatycka Fundacja Edukacji Biznesowej

ul. Orlich Gniazd 63
32-088 Grębynice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12) 430 55 07
www.eafbe.org

Promocja historii, kultury i sztuki chińskiej w Polsce promowanie i popularyzowanie języka chińskiego w Polsce, informowanie na terytorium Polski o gospodarce Chin i warunkach inwestowania w Chinach,promocja historii, kultury i sztuki polskiej w Chinach, informowanie na terytorium Chin o gospodarce Polski i warunkach inwestowania w Polsce,    wspieranie działań o charakterze integracyjnym pomiędzy europejskimi i azjatyckimi organizacjami lub instytucjami rządowymi i pozarządowymi, promowanie badan naukowych, działania w zakresie promocji bezpieczeństwa ludzi i firm w Europie i Azji.
Fundacja Biosfera

ul. Wiarusa 42/28
32-087 Zielonki

 12 267 29 67 Prowadzenie działań na rzecz ochrony biosfery przed wpływem niekorzystnych czynników związanych z postępem cywilizacyjnym oraz eliminacji skutków tych oddziaływań.
Fundacja im. Marszałka Marka Nawary

Batowice 98
32-086 Batowice

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. celem Fundacji jest upamiętnianie, propagowanie i kontynuowanie idei podjętych przez Marszałka Marka Nawarę, związanych z rozwojem samorządności, demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, a przez to pielęgnowanie pamięci o Pierwszym Marszałku Małopolski.
Fundacja Ponad Granicami

ul. C3 / 16a
32-086 Węgrzce

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
609 055 338


Pomoc dzieciom, młodzieży i osobom starszym

Fundacja Sendzimira

ul. Wiarusa 11 / 3
32-087 Zielonki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Inicjowanie i budowanie trwałego partnerstwa Fundacji, wyższych uczelni, organów administracji
Fundacja Socjometr Laboratorium Rozwiązań Społecznych

ul. Ojcowska 15 / 1
32-087 Pękowice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
609 521 485,
512 251 570,
793 447 67
www.socjometr.pl

 Tworzenie sieć współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz sektorem prywatnym
Małopolska Fundacja Mieszkaniowa

ul. Forteczna 6
32-086 Węgrzce

 12 266 58 22
Fundacja Żyrafa, Życie, Radość, Fantazja

ul. Spacerowa 30

32-088 Januszowice

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

600 087 999

Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu poprawę społecznego funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych, inspirowanie i wspieranie osób poszukujących własnego rozwoju,
podejmowanie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizacja społeczna i zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, pomoc społeczna, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzenie edukacji pozaszkolnej, podejmowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego dorosłych, w tym promowanie idei kształcenia (uczenia się) przez całe życie. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, wyrównywanie szans osób i grup dyskryminowanych, ochrona i promocja zdrowia, budowanie świadomości społecznej i kształtowanie postaw rozwojowych dzieci i młodzieży, promowanie postawy nastawionej na korzystanie z dóbr kultury i Dziedzictwa Narodowego, promowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych i społecznych inicjatyw lokalnych.
Fundacja Ogony ul. Krakowskie Przedmieście 45A/1
32-087 Zielonki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.fundacjaogony.net

Organizacja pro zwierzęca, stworzona w celu ratowania i adopcji małych zwierząt domowych takich jak: chomiki, myszy, koszatniczki, szczury, fretki, króliki, świnki morskie itp.
Fundacja Smogowe.Info ul. Na Czekaj 8G/2,
32-087 Bibice

www.smogowe.info

Informowanie o zanieczyszczeniach powietrza i środowiska naturalnego, informowanie o kampaniach i wszelkich przedsięwzięciach dot. ochrony powietrza, promowanie oraz edukacja z zakresu rozwiązań, urządzeń i technologii oczyszczających powietrze, ochrona i promocja zdrowia, popularyzowanie postaw proekologicznych, rozpowszechnianie materiałów poświęconych ekologii, ochronie powietrza i środowiska naturalnego
Fundacja na rzecz wspierania wymiany towarowej pomiędzy Unią Europejską  a Ameryką Północną ul. Papiernia 6, 32-088 Januszowice https://www.usbox.pl/fundacja/  Zwiększanie świadomości przedsiębiorców w zakresie możliwości rozwoju w oparciu o rynki kanadyjski i amerykański, ułatwienie transakcji międzynarodowych poprzez wyjaśnianie wątpliwości z zakresu obsługi celnej towarów, przybliżanie przedsiębiorcom tematyki międzynarodowych umów dotyczących handlu pomiędzy Kanadą i USA, a Polską
Fundacja Polradiologia ul. Bzowa 31 32-087 Zielonki Aktywna ochrona dziedzictwa radiologii polskiej w szczególności utworzenie i finansowanie muzeum radiologii polskiej, rozwijanie świadomości walorów diagnostyki obrazowej i jej promocja, tworzenie warunków dla rozwijania szkoleń w zakresie diagnostyki obrazowej, sponsorowanie programów naukowo – badawczych, wydawnictw, konferencji, sympozjów, konkursów z dziedziny diagnostyki obrazowej.