Na prośbę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie publikujemy zawiadomienie informujące o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej odwołań od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ”Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794" WEJDŹ

Urząd Gminy Zielonki na podstawie pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie znak: HŻ.072-164/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. informuje o obowiązku rejestracji działalności rolniczej, obowiązku zapewnienia przez producentów owoców miękkich bezpieczeństwa mikrobiologicznego owoców miękkich na etapie produkcji pierwotnej, dostaw bezpośrednich oraz na temat rolniczego handlu detalicznego.

Uprasza się mieszkańców Gminy Zielonki, szczególnie rolników do zapoznania z informacjami w pliku do pobrania TUTAJ  
Plakat 1  
Plakat 2

Urząd Gminy Zielonki na podstawie otrzymanej informacji od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krakowie informuje, iż w dniach od 4 do 13 kwietnia 2019 roku na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona dodatkowa akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie wykonywana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów na obszarze całego województwa oraz jej ręczne wyłożenie.

W okresie wykonywania szczepień zaleca się:

Czytaj więcej: Od 4 do 13 kwietnia 2019 r. - akcja szczepienia lisów