Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

W związku z podjętą uchwałą nr XL/68/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: emisji obligacji Gminy Zielonki oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zwracam się do zainteresowanych Banków z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji o wartości 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Cel emisji, jej terminy oraz lata wykupu obligacji zostały ujęte w przedmiotowej uchwale.

Czytaj więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE ZORGANIZOWANIA OBLIGACJI KOMUNALNYCH DLA GMINY ZIELONKI

Biuro Projektu InterKadra Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Postaw na przyszłość. Postaw na siebie", który realizowany jest w ramach 8 Osi Priorytetowej - Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian.
Projekt jest adresowany do osób fizycznych spełniających łącznie poniższe warunki:

Czytaj więcej: Informacja o projekcie „Postaw na przyszłość. Postaw na siebie"

Od dnia 25 września 2018 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie zatrudnienia niani dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach projektu „Małopolska Niania 2.0”. Z dofinansowania kosztów zatrudniania niani mogą skorzystać rodzice, którzy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ