Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jeśli jesteś osobą bezrobotną w wieku do 29 lat z terenu Powiatu Krakowskiego i chcesz otworzyć działalność gospodarczą, nabyć lub podnieść kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, studiach podyplomowych oraz stażach - WEJDŻ 

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg Powiatowych nr 2156K i 2293K w zakresie przebudowy jezdni na działkach nr 756/3, 532, 758 w miejscowości Węgrzce; 505 w miejscowości Bosutów; 143, 128/4, 128/5, 295, 292, 279, 277 w miejscowości Dziekanowice; 3 w miejscowości Batowice Gmina Zielonki służąca rozwojowi infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg gminnych Zielonki z siecią TEN-T w ramach poddziałania 7.1.2 Drogi Subregionalne - ZIT”  - WEJDŹ 

informacja o projekcie inbit praktyki w NiemczechTrwa nabór do V edycji międzynarodowego projektu "Praktyki w Niemczech".
Uczestnikiem projektu moze zostać każdy w wieku 18-35 lat z wykształceniem co najmniej średnim, jeżeli tylko nie pracuje i chciałby zdobyć doświadczenie zawodowe.
Projekt realizowany jest przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT zp.z.o.o. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.
Szczegóły dotyczące uczestnictwa w projekcie na plakacie obok.