TURN THE POWER ONJeśli brakuje Ci doświadczenia i kwalifikacji zawodowych oraz chcesz postawić krok ku samodzielności zapraszamy do udziału w projekcie  „Turn the POWER on. Włącz energię do zatrudnienia”, realizowanym przez Fundację Sustinae. W ramach projektu Uczestnik może zrealizować szkolenia zawodowe, które zostaną dobrane indywidualnie w zależności od stwierdzonych potrzeb i możliwości. Jest to szansa dla osób, które chciałyby zmienić lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub też widzą potrzebę dostosowania się do potrzeb rynku pracy. W przypadku braku wystarczającego doświadczenia zawodowego, Uczestnik może zrealizować 3-miesięczny płatny staż z możliwością dalszego zatrudnienia.

Czytaj więcej: Włącz energię do zatrudnienia! - Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej dla osób młodych z...

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego – ziemskiego przypomina właścicielom i zarządcom o konieczności poddawania budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m² obowiązkowej kontroli w zakresie:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (domowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że zgodnie z treścią art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, kontrolę należy przeprowadzić dwa razy w roku; do dnia 31 maja oraz 30 listopada. Osoba dokonująca kontroli zobowiązana jest bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o jej przeprowadzeniu.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego – ziemskiego w związku z okresem zimowym przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o zasadach bezpieczeństwa użytkowania mieszkań wyposażonych w piece gazowe tj. używaniu urządzeń gazowych zgodnie z instrukcją producenta, ich okresowej konserwacji dokonywanej przez osoby wykwalifikowane, zapewnieniu skutecznej wentylacji pomieszczenia z piecykiem gazowym poprzez zapewnienie dopływu powietrza niezbędnego do procesu spalania (nawietrzaki w oknach PCV, częste wietrzenie mieszkania), okresowej kontroli i czyszczeniu przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz w miarę miejscowości wyposażeniu mieszkań w czujniki tlenku węgla.