3.png

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR Kraków zaprasza do udziału w konkursie-teście pt. "Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich" dedykowanego osobom pełnoletnim, podlegającym w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Tematyka konkursu dotyczy problematyki bezpieczeństwa pracy podczas chowu i hodowli zwierząt. Do pobrania: plakat i regulamin.

Uzupełnij kwalifikacje
•    naucz się czegoś nowego
                                                                       ZAINWESTUJ W SIEBIE

Projekt adresowany  do osób pracujących lub mieszkających w Małopolsce, należących do jednej z grup:
•    Osoby pracujące przewidziane do zwolnienia
•    Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy temu
•    Osoby zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. (osobą zagrożoną zwolnieniem jest pracownik firmy/przedsiębiorstwa, w którym zwolniono w ostatnim roku  pracownika z winy leżącej po stronie  pracodawcy)
•    Osoby odchodzące z rolnictwa

Czytaj więcej: "Zmiana na Plus II" zmiana dla Ciebie 

22 sierpnia plakat

Szanowni Państwo,
w 2019 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Rezolucja stanowi reakcję na rosnącą liczbę przypadków prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną wiarę. Prześladowania dotykają przedstawicieli różnych wyznań, ale aż 80% z nich to chrześcijanie. O intensyfikacji zjawiska świadczą raporty ośrodka Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe, według których liczba udokumentowanych przypadków naruszeń prawa do wolności sumienia i wyznania w Europie wzrosła ze 150 w 2015 do 325 w 2018 roku. W 2019 roku odnotowano w Polsce co najmniej 64 przypadki szeroko rozumianego naruszenia wolności sumienia i wyznania wśród chrześcijan. Wstępne dane z pierwszego półrocza 2020 roku pozwalają sądzić, że w bieżącym roku możemy spodziewać się porównywalnego lub większego natężenia ataków.

Czytaj więcej: 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy