8.png

LUX MED jeden z największych realizatorów Programu Profilaktyki Raka Piersi zaprasza na bezpłatną mammografię dla Pań w wieku od 50 do 69 lat. Badania refundowane przez NFZ wykonywane są w mobilnej pracowni mammograficznej.
W mammografii mogą wziąć udział ubezpieczone Panie w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.
Programem nie są objęte Panie, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.

Czytaj więcej: Bezpłatna mammografia w mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED w sierpniu - Zielonki 

Trwają żniwa. To czas wzmożonej  pracy i ogromnego wysiłku, któremu towarzyszy zmęczenie oraz pośpiech - często w zmiennych warunkach atmosferycznych. Na polach od świtu do późnego wieczoru pracują maszyny rolnicze. Niestety, podczas żniw często dochodzi do wypadków.
Rolniku, pamiętaj o bezpieczeństwie, w szczególności:

Czytaj więcej: Apel do rolników

W związku z dynamicznie rozwijającym się sektorem technologii kosmicznych wykorzystywanych w  rolnictwie  oraz  w  obliczu  wzmożonej  aktywności  naszych  zachodnich  sąsiadów  w  zakresie wykorzystania  tych  technologii,  jako  Polska  Fundacja  Przemysłu  Kosmicznego  postanowiliśmy przygotować raport dotyczący popularności rolnictwa precyzyjnego w polskich gospodarstwach  rolnych.  Do  przygotowania  tego  raportu  niezbędne  jest  uzyskanie  informacji  o tym czy mieszkańcy Państwa gmin wykorzystują tę technologie.

Czytaj więcej: Badanie - ankieta

plakat z napisem ZOSTAŃ POLICJANTEM przedstawiający pięciu policjantów różnych sekcjiMałopolska Policja szuka młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wykształceniem wyższym, którzy chcieliby zostać policjantami. Zapraszamy w szeregi Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.
To wymarzona praca dla Ciebie, jeśli chcesz w życiu pomagać innym, dbać o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny, masz predyspozycje fizyczne i psychiczne do pełnienia służby w formacji uzbrojonej i jesteś zdyscyplinowany. Służba w Policji daje szansę na rozwój zarówno osobisty jak i zawodowy. Duży wachlarz specjalistycznych szkoleń, służy pogłębianiu wiedzy, a także daje możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń. Prestiż wykonywania zawodu zaufania społecznego, możliwość ciągłego rozwoju osobistego, stabilne zatrudnienie w instytucji państwowej, to tylko niektóre plusy służby w Policji.

Czytaj więcej: Zostań policjantem  

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego realizuje badanie pn. „Ewaluacja wpływu projektów wspartych w ramach 2 osi RPO  WM 2014-2020 na rozwój i wykorzystanie e-usług w województwie małopolskim”.
Celem badania jest ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach 2 osi  RPO WM 2014-2020 „Cyfrowa Małopolska” na zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do informacji sektora publicznego, e-usługi, e-kultury i e-zdrowia w województwie małopolskim.
Po uruchomieniu projektu „Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Zielonki” nastąpił zdecydowany wzrost ilości korespondencji elektronicznej prowadzonej przez klientów naszego urzędu z wykorzystaniem strefy usług elektronicznych https://eurzad.zielonki.pl/#/strona/pl/strona_glowna . Chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat uruchomionych e-usług.
Udział w badaniu ma kluczowe znaczenia dla ich dalszego rozwoju oraz jakości i efektywności.
Prosimy o uzupełnienie poniższej ankiety w terminie do 31 lipca br. :
https://badanie.panelankietowy.pl/index.php?r=survey/index&sid=854685&token=mfzatCglaM2bdIs&lang=pl 
Ankieta jest całkowicie anonimowa, a czas jej wypełniania nie przekracza 5 minut.

Dziękujemy za udział w badaniu.