WodyPolskieDniOtwartePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza do udziału w Dniach Otwartych. W każdy ostatni czwartek miesiąca, w godzinach od 8.00 do 14.00 pracownicy będą udzielać wszelkich informacji oraz porad związanych z gospodarką wodną - odpowiedzą na pytania, pomogą wypełnić wniosek, sprawdzą niezbędną dokumentację.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Wielka Wieś działającej przez Pełnomocnika Pana Macieja Lewandowskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na Szczególne korzystanie z wód (pobór wody podziemnej z otworu GB-1 w Giebułtowie) oraz na wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru WEJDŹ

Zdjecie AE RPJeśli jesteś osobą niepracującą tj. bezrobotną, bierną zawodowo masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia. Ruszył nabór do projektu „Aktywni - Efektywni”, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:

Czytaj więcej: Informacja o naborze do projektu pn. "Aktywni - Efektywni" (6 nabór)

W okresie od 13 do 25 lutego 2019 r. Województwo Małopolskie realizuje badanie ankietowe z zakresu prowadzonej działalności organizacji pozarządowych współpracujących z Polakami i Polonią za granicą oraz ich oczekiwań. Głownym celem przeprowadzonego badania jest aktualizacjia wiedzy na powyższe tematy w kontekście małopolskich organizacji lub organizacji działających na terenie województwa małopolskiego. Termin wypełnienia ankiety upływa w dniu 25 lutego 2019 roku - szczegóły w pliku do pobrania TUTAJ  

Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej do dnia 25 lutego 2019 r.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQU8T3I7UoFDG1fAtA68MpQnZcnR3L-JpzUbEdGfamxbjaLA/viewform

Na prośbę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie publikujemy obwieszczenie informujące o wpłynięciu odwołania od decyzji RDOŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ”Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794". Dokumentacja sprawy została przekazana do organu odwoławczego - Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WEJDŹ