Na prośbę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie publikujemy zawiadomienie informujące o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej odwołań od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:”Koncepcja programowo-przestrzenna  w rejonie os. Piastów” WEJDŹ 

Na prośbę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie publikujemy zawiadomienie informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ”Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794”, oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materialów oraz zgloszonych żądań w sprawie WEJDŹ

Na prośbę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach publikujemy obwieszczenie informujące o opiniach organów bioracych udział w ostępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków – Balice” WEJDŹ