2.png

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że udostępniła na platformie ePUAP usługę Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.

Czytaj więcej: Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej możliwe także przez ePUAP

Prezentujemy nowy sposób na wstąpienie do wojska. Zainteresowani mogą już korzystać z serwisów ePUAP i www.zostanzolnierzem.pl oraz składać klasyczne wnioski w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU). Od kilku dni do dyspozycji kandydatów, którzy myślą o służbie w Siłach Zbrojnych RP, oddana została aplikacja dostępna w serwisach Google Play oraz AppStore.

Czytaj więcej: Zostań Żołnierzem – rozpoczynamy rekrutację przez mobilną aplikację

Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z psycholog mgr Beatą Liwowską przygotowało kolejny film edukacyjny dla rodziców w ramach cyklu poradników "CRL Uczy Rodziców". Motywem przewodnim filmu jest rozwój dziecka.
Bezpośredni link do filmu: https://youtu.be/Eao2j4IoKPg
Wszystkie filmy z cyklu dostępne są na stronie: wspierajmarzenia.pl

Starosta Krakowski zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pn.: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim – MANIA PRACOWANIA VII” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim – MANIA...