3.png

Informacje dla przedsiębiorców

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Zielonki, iż 31 stycznia 2022 r. mija termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2021 roku oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2022.
Opłaty należy dokonać na konto urzędu Gminy Zielonki:
02 1910 1048 4400 4026 1131 0019 Santander Bank Polska S.A.
z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i numerami zezwoleń. Potwierdzenie dokonanej wpłaty proszę przesłać na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pod numerem telefonu 12 285 08 50 wew. 506.
Oświadczenie - pobierz plik

Od 8 grudnia 2021 r. od godz. 12.00 do 20 stycznia 2022 r., do godz. 12.00. rozpoczynamy rekrutację do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.parp.gov.pl

Przedsiębiorco!
Od 11 grudnia 2021 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadza zmiany w obsłudze rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Usługi dotychczas dostępne dla przedsiębiorców zostaną przeniesione ze strony ceidg.gov.pl na portal Biznes.gov.pl. Usługi założenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz zmiany, zawieszenia, wznowienia i zamknięcia dostępne będą bezpośrednio pod adresem: biznes.gov.pl/wniosek-ceidg. Najnowsza wersja zmieni swój wygląd i będzie dostosowana do różnego typu ekranów, w tym telefonów komórkowych oraz będzie w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.
Od dnia 13 grudnia 2021 roku obowiązywały będą nowe formularze wniosków, załaczników, zaświadczeń i wydruków. Wszelkie instrukcje dostępne są pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155
Dodatkowo dane przedsiębiorców, złożone wnioski, operacje na wpisie oraz zaświadczenia będą dostępne po zalogowaniu w portalu Biznes.gov.pl, w zakładce Konto Przedsiębiorcy.
W związku z tą zmianą od 10 grudnia 2021 r., godz. 17.00 do 11 grudnia 2021 r, godz. 18.00 mogą wystąpić przejściowe utrudnienia w realizacji usług CEIDG oraz logowaniem do Konta Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl.

Ostatnie lata to czas dynamicznego rozwoju i wzrostu rynku e-commerce w Polsce i na świecie. Na początku pandemii kanał online dla wielu firm okazał się jedyną szansą na sprzedaż. Żeby rozwinąć dobrze prosperujący e-biznes i uzyskać świetne efekty sprzedażowe relatywnie niewielkim nakładem finansowym warto  poznać wszystkie mechanizmy rządzące  e-commerce.
Data szkolenia: 9.12.2021, godz.: 9:00 – 15:00 (czwartek)
Miejsce: online
Cena szkolenia: bezpłatne (pomoc de minimis)
Link rejestracyjny do szkolenia 
Dodatkowe informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej: Platformy marketplace krok po kroku – zacznij sprzedawać w Polsce i za granicą

Chcesz dowiedzieć się skąd i jak pozyskać środki finansowe na inwestycje oraz na rozwój firmy? Interesuje Cię jak przemysł 4.0 i nowe technologie pomagają w zielonej transformacji?
MARR SA jak co roku przygotowała bezpłatną konferencję oraz spotkania z przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji naukowych, klastrów, instytucji otoczenia biznesu i wszystkimi zainteresowanymi rozwojem przedsiębiorczości.
Tematem przewodnim tegorocznego MFF jest zielony rozwój firm. W gronie prelegentów Forum wystąpi między innymi Wiceminister Finansów Jan Sarnowski.
Rejestracja i program dostępne są na stronie internetowej Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.