2.png

aktaOd 1 stycznia 2019 r. będzie łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców.
Przedsiębiorca zdecyduje, czy będzie przechowywać i archiwizować dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy elektronicznej. Dokumenty pracowników, zatrudnionych po 2018 r., przechowywanr będą tylko przez 10 lat. Będzie również możliwość, żeby skrócić z 50 do 10 lat okres przechowywania dokumentacji pracowniczej osób, które zatrudnione były w latach 1999–2018.

Szczegóły w pliku do pobrania TUTAJ 

Informacje - WEJDŹ