Informacje dla przedsiębiorców

Uprzejmie informujemy, że w dniach 10-12 października 2016 roku Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach organizuje VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego głównym tematem będzie mała i średnia przedsiębiorczość. Jak co roku najważniejsze osoby w Państwie, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw dyskutować będą o możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorcami.

Czytaj więcej: VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Trzy dni inspiracji dla innowacji”

podatkiZ dniem 19 maja 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 25 września 2015 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 poz. 584). Nowe przepisy wprowadzają  szereg ułatwień dla korzystających z Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przedsiębiorców, w tym m.in. usprawniają procedury administracyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem CEIDG.

Czytaj więcej: Informacje o rzetelności danych adresowych przedsiębiorcy

Urząd Gminy Zielonki przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Zielonki, o upływie 31 maja 2016 r. terminu dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Czytaj więcej: 31 maja 2016 r. mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na...

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że od 22 stycznia Agencja Wykonawcza Komisji Europejskiej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) zaprasza do składania ofert w Programie Erasmus dla młodych przedsiębiorców, którego celem jest wybór międzynarodowych konsorcjów do współpracy w ramach rozwoju i wzmocnienia istniejącej już sieci Organizacji Pośredniczących.
Szczegółowe informacje w lipnu poniżej:
http://metropoliakrakowska.pl/aktualnosci/program-erasmus-dla-mlodych-przedsiebiorcow 

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Zielonki, że 31 stycznia 2016 r. mija termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2015 roku oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2016.

Czytaj więcej: Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych