pies2Zima to trudny okres dla wielu zwierząt, szczególnie tych żyjących na zewnątrz, jak psy trzymane przy budach czy kotów wolno żyjących, zwierząt bardzo młodych, starych czy też chorych. Zwierzęta również odczuwają zmianę zewnętrznych warunków środowiska i wymagają dodatkowej opieki ze strony ludzi. Pamiętajmy, że w mroźne dni im silniejszy jest wiatr, wyższa wilgotność powietrza tym niższą temperaturę odczuwa organizm. Odczucie zimna dodatkowo potęgować może deszcz czy też śnieg z deszczem.


Zgodnie z przepisami prawa tj. ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione odpowiednie warunki  dla rozwoju i swobodnego bytu. Koty wolno żyjące stanowią ważny element naszego ekosystemu, ich bytowanie w budynkach, na terenie osiedli, pól w naturalny sposób zapobiega obecności i rozmnażaniu się gryzoni, w tym między innymi mysz i szczurów.
Urząd Gminy Zielonki przypomina, iż zgodnie z przywołaną na wstępie ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Człowiek ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.                                                          

W stosunku do zwierząt domowych zabrania się trzymania ich na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. W stosunku do zwierząt gospodarskich właściciel jest obowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania. Warunki chowu lub hodowli zwierząt nie mogą powodować urazów  i uszkodzeń ciała lub innych cierpień. Sposób i warunki używania zwierząt gospodarskich do pracy nie mogą stwarzać nieuzasadnionego  zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia. 

Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów ww. ustawy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, jeżeli zaś sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.