3.png

Ciągi pieszo-rowerowe

Budowa ciągów pieszo-rowerowych, w ciągu dróg powiatowych nr 2156K/2293K na odcinku Węgrzce-Dziekanowice i nr 2153K, tj. ul. Granicznej pomiędzy gminami Zielonki i Michałowice oraz dróg gminnych ul. B3 w Węgrzcach, ul. Krakowskiej, fragment ul. Jana Matejki, ul. Tadeusza Kościuszki obręb Bosutów to trzecie zadanie, na które gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie w ramach ZIT (tym razem poddziałanie: niskoemisyjny transport miejski). Wykonane zostaną ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 2,5 m przy samej jezdni wymienionych dróg z odwodnieniem o łącznej długości około 10 km, w tym około 5 km przy drogach powiatowych.

Czytaj więcej: Budowa ciągów pieszo-rowerowych