1.png

Wiadukt w Batowicach

Wiadukt w Batowicach (link orientacja):

to największa z tych inwestycji (około 18,4 mln zł). Nad torami kolejowymi, obok dziś zamkniętego dla ruchu, powstanie nowy wiadukt wraz z dwoma rondami oraz drogą (łącznica o długości 570 mb) prowadzącą do drogi powiatowej w okolicy firmy Gambud. Wiadukt będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz ciąg pieszo-rowerowy po 4 m z każdej strony; na rondzie i łącznicy drogowej przewidywana jest jezdnia z dwoma pasami ruchu (link opis techniczny). Nowy wiadukt usprawni najważniejszą w tym rejonie przeprawę przez magistralę kolejową, tak istotną dla gmin Zielonki i Michałowice oraz dla Krakowa. Rozwiązania projektowe (link sytuacja) wiaduktu pozwolą na budowę zejść do planowanego przystanku szybkiej kolei aglomeracyjnej. Przedmiotowe zadanie realizowane jest na zasadach partnerstwa przy udziale Gminy Kraków oraz Powiatu Krakowskiego. W ramach tego zawarto trójstronną umowę o partnerstwie 13 czerwca 2017 r. której treścią są zasady przygotowania realizacji i finansowania projektu. W następstwie podpisanej umowy o partnerstwie zawarto osobne porozumienia dotyczące przekazania zarządu nad drogami objętymi projektem oraz finansowania z Gminą Kraków 13 lipca 2017 r. oraz Powiatem Krakowskim 26 lipca 2017 r.

Czytaj więcej: Budowa nowego wiaduktu w Batowicach