1.png
20 sierpnia 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę budynku zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z pływalnią szkolną, salą gimnastyczną, boiskiem sportowym wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, a także z zagospodarowaniem terenu oraz układem komunikacyjnym w miejscowości Przybysławice”. W nieograniczonym postępowaniu przetargowym zostały złożone trzy oferty. Zgodnie z procedurą inwestor ma 60 dni, by podpisać umowę z wykonawcą lub zadecydować o unieważnieniu przetargu.
Kwota, jaką gmina Zielonki jako inwestor zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 22  456 992,30 złotych brutto. 
Informacja o ofertach tutaj
 

wizualizacja szkolyPrzybyslawice13 marca 2018 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego z pływalnią szkolną, który powstanie w Przybysławicach dla obwodu korzkiewskiego. Do 9 kwietnia 2018 r. zgodnie z umową projektant przedłoży całość dokumentacji wraz z projektem wykonawczym, a w ślad za tym gmina ogłosi przetarg na realizację inwestycji. Wyłonienie wykonawcy planuje się  na przełomie czerwca i lipca tego roku.

Czytaj więcej: Jest pozwolenie na budowę szkoły w Przybysławicach

wizualizacja szkoly19 października 2017 r. została podpisana umowa na zaprojektowanie budynku szkolno-przedszkolnego w Przybysławicach wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wykonawcą zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w miejscowości Przybysławice obejmującej projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim – postępowanie II” została firma Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budownictwa Autorska Pracownia Projektowa Manecki reprezentowana przez dr inż. arch. Mateusza Maneckiego, wyłoniona spośród 6 oferentów. Koszt wykonania zamówienia wynosi 482 160 zł brutto. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić projekt w terminie do  9 kwietnia 2018 roku.

Czytaj więcej: Kolejny krok do budowy szkoły w Przybysławicach dla obwodu Korzkiew – podpisano umowę z projektantem

W skład Zespołu Szkół w Przybysławicach wchodzić będzie przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Budynek szkoły będzie usytuowany w północnej części działki 60/17, a parkingi oraz dojścia i dojazdy (dwa zjazdy: z drogi wojewódzkiej i gminnej) - w południowej części działki 60/17 oraz na działkach 60/18, 60/16. Bezpośrednio przy szkole zlokalizowana będzie zatoczka autobusowa. Budynek doświetlony od strony głównie południowej, częściowo od strony północnej, wschodniej i zachodniej. Układ budynku tzw. schodkowy został podyktowany ukształtowaniem terenu. Łącznie budynek Zespołu Szkół w Przybysławicach będzie posiadał 4 sale przedszkolne, 18 sal lekcyjnych z zapleczami, basen z zapleczem oraz salę gimnastyczną. Powierzchnia podłogi projektowanego budynku to 4716,80 m2.

 

W projektowanym budynku na poszczególnych kondygnacjach znajdują się:

Parter

Na parterze wydzielone będą dwie części: przedszkolna i szkolna, usytuowane w dwóch skrzydłach budynku, patrząc od centralnie umiejscowionego wejścia głównego. W skład części przedszkolnej wchodzić będą cztery sale przedszkolne z pomieszczeniami pomocniczymi, sanitariaty, pomieszczenie socjalne, pokój dyrektora (archiwum), szatnie, niezależne wejście do budynku z zewnątrz. W części przeznaczonej na szkołę podstawową wydzielono: sześć sal lekcyjnych z zapleczami, pokój dla pedagoga, psychologa, hol, sanitariaty, szatnie. Oprócz tego na poziomie parteru znajdować się będą pomieszczenia techniczne związane z obsługą basenu, kotłownia.

Piętro I

Na I piętrze wydzielone będą dwie części: część przeznaczona na szkołę podstawową, w skład której wchodzić będzie: sześć sal lekcyjnych z zapleczami, sanitariaty, pokój nauczycielski oraz część przeznaczona na gimnazjum, w skład którego będzie wchodzić sześć sal lekcyjnych z zapleczami, pokój nauczycielski, sanitariaty, szatnia, a także kuchnia z zapleczem, jadalnia.

Na I piętrze ulokowano salę gimnastyczną oraz basen z pełnym zapleczem sanitarnym, o wymiarach tafli wody 800x1250 cm (cztery tory) wraz z urządzeniami do rehabilitacji (masaż podwodny - 4 urządzenia). Basen będzie służył nauce pływania w klasach najmłodszych w ramach lekcji wychowania fizycznego, ponadto po lekcjach basen będzie dostępny w ramach zajęć np. rehabilitacji i komercyjnie. Część przeznaczona na gimnazjum oraz basen będzie posiadać niezależne wejście do budynku z zewnątrz.

Piętro II

Biblioteka, świetlica, sekretariat, gabinety dyrektorów, trybuny z sali gimnastycznej, sanitariaty oraz sala wielofunkcyjna (hol), która będzie służyć jako sala prezentacji osiągnięć artystycznych, będą się tam mogły odbywać akademie, zajęcia edukacyjne.