8.png

Aktualności

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw Sołtys Sołectwa Wola Zachariaszowska zwołuje zebranie wiejskie sołectwa Wola Zachariaszowska w dniu 01.10.2021 r. (piątek)o godzinie 19:00. Zebranie odbędzie się w Sali Księżycowej w budynku wielofunkcyjnym Wola Zachariaszowka, ul. św. Floriana 19.
Porządek zebrania:

Czytaj więcej: Zebranie wiejskie sołectwa Wola Zachariaszowska 1 października 2021 roku

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw Sołtys Sołectwa Batowice zaprasza na zebranie wiejskie sołectwa Batowice, które odbędzie się 1 października 2021 roku (piątek) o godzinie 18:00 w Budynku Wielofunkcyjnym w Batowicach ul. Matejki 20.

Porządek zebrania:

Czytaj więcej: Zebranie wiejskie Sołectwa Batowice 1 października 2021 roku 

odpornagminaSzczepienia to najlepsza broń w walce z pandemią koronawirusa. Im więcej zaszczepionych osób, tym szybciej osiągniemy odporność populacyjną i zwalczymy pandemię. W gminie Zielonki na 22 września w pełni zaszczepionych było 59,7 procent mieszkańców - w Małopolsce to najwyższy procent zaszczepionych zaraz po Krakowie. Wysoki poziom zaszczepionych mieszkańców to także finansowe nagrody dla samorządów. 1 mln zł – tyle możemy zdobyć w konkursie Najbardziej Odporna Gmina – jeśli do końca października uda nam się utrzymać pierwsze miejsce wśród gmin do 30 tys. mieszkańców z najwyższym odsetkiem zaszczepionych w dawnym województwie krakowskim. Szczepmy się! Najbliżej - w Punkcie Szczepień Powszechnych w Węgrzcach.

Czytaj więcej: Szczepimy się i wiele zyskamy!

Na podstawie zawiadomienia uzyskanego od wykonawcy robót: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Spółka z o.o. informujemy, iż od dnia 30.09.2021 r. na ulicy Do Cegielni w miejscowości Zielonki zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w związku z realizacją zadania związanego z budową sieci kanaliazacji sanitarnej. Zgodnie z deklaracją Wykonawcy i na podstawie uzgodnienienia zajęcia pasa drogowego roboty będę realizowane w okresie 30.09.2021 - 4.10.2021 r. W tych dniach mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu wszelkie roboty wykonywane w ciągu ul. Do Cegielni w ramach realizacji inwestycji gminnej będą realizowane w sposób ciągły bez zamknięcia drogi dla ruchu kołowego i pieszego. 

Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Do Cegielni w Zielonkach jest budowana w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.