1.png

Plakat KVNajnowsze informacje dotyczące korona wirusa są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Koronawirus z Wuhan - aktualne informacje, instrukcje postępowania, lista szpitali zakaźnych www.gov.pl/koronawirus; Telefoniczna Informacja Pacjenta - 800 190 590; Coronavirus - foreign language version;

Ognisko zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - stan na dzień: 15.03.2020 - pobierz plik

Ognisko zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - stan na dzień: 14.03.2020 - pobierz plik

Pandemia COVID-19 - stan na dzień: 12.03.2020 - pobierz plik
Ognisko zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - stan na dzień: 11.03.2020 - pobierz plik

Pod numerem bezpłatnej i całodobowej Telefonicznej Informacji Pacjenta można uzyskać informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 Konsultanci poinformują:
· czym jest koronawirus;
· jak się zabezpieczyć przed koronawirusem;
· co zrobić, gdy wracasz z kraju, w którym zdarzyły się przypadki zakażenia koronawirusem i masz wątpliwości co do swojego stanu zdrowia;
· gdzie znajdziesz najbliższą placówkę inspekcji sanitarnej lub oddział zakaźny szpitala oraz dowiesz się jak się z nimi skontaktować;
· gdy będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości związane z postępowaniem w sytuacji podejrzenia zakażania koronawirusem.
Połączenie z Telefoniczną Informacją Pacjenta jest bezpłatne, konsultanci dostępni są przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Komunikator video z udziałem tłumacza języka migowego 

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Jeśli byłeś w powyższych krajach w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
- bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
- lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
- bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
- lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
- to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.
Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.
Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.
Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.
Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

Zalecenia dla podróżujących:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-14-3-lutego-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/
https://www.who.int/ith/2020-27-01-outbreak-of-Pneumonia-caused-by-new-coronavirus/en/
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/alert/novel-coronavirus-china

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

infolinia

myj rece

objawy

 

Plakat KV

 koronawirus Malopolska