Pismo Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rekrutacji  do publicznych szkół podstawowych i przedszkoli tutaj
Polecenie Wojewody Małopolskiego  nr 11/2020 w sprawie zasad postępowania w trakcie  rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych na rok 2020/2021 tutaj