Skip to main content
search
Aktualności

Bezpieczeństwo budynków zimą

By 1 grudnia 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 1 grudnia 2016 przez admin

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w ramach przygotowań do sezonu zimowego przypomina o obowiązkach właścicieli, zarządców i administratorów budynków wynikających z prawa budowlanego; zgodnie ze wskazówkami Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie bezpieczeństwa budowlanego:

1) co najmniej raz w roku, należy przeprowadzić okresową kontrolę stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych, a w szczególności sprawdzenia instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.);
2) Prawo budowlane zobowiązuje właścicieli, zarządców i administratorów budynków do likwidacji zagrożeń stwarzanych przez zaleganie śniegu na dachach oraz nawisy śnieżne i lodowe (art. 61 ust. 2); zgodnie z tym samym przepisem mają oni obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie wystąpienia zdarzeń mających lub mogących mieć wpływ na uszkodzenie obiektu lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, które może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, mienia lub środowiska (intensywne opady atmosferyczne, silne wiatry, itp.);
3) obiekty o powierzchni 2000 m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 podlegają obligatoryjnym kontrolom stanu technicznego co najmniej dwa razy w ciągu roku (art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego);
4) obiekty powinny podlegać kontroli w sytuacji wystąpienia m.in. intensywnych opadów śniegu, w przypadku, gdy może to spowodować powstanie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub Środowiska (art. 62 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego).

Close Menu
 
13 lipca 2024
Skip to content