Skip to main content
search
Aktualności

Informacja dla kombatantów i ofiar represji wojennych i okresu powojennego

By 20 lutego 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 20 lutego 2017 przez admin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje, że Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nie przewidział w roku 2017 środków przeznaczonych do przekazania gminom na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, tj. ustalanie prawa i wypłaty pomocy pieniężnej kombatantom, ofiarom represji i wdowom/wdowcom pozostałym po osobach uprawnionych wynikających z art. 19 b ust 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.  1255).

 

Jednocześnie informujemy, że  kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej oraz szczegółowe informacje są umieszczone na stronie internetowej Urzędu: (www.udskior.gov.pl). Ponadto zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach…, kombatanci i inne osoby uprawnione mogą korzystać z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, w szczególności w domach przeznaczonych dla kombatantów, a także zgodnie z art. 47c i art. 67 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016  roku, poz. 1793 późniejszymi zmianami), kombatanci uprawnieni są do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, jak również do przyjęcia przez lekarzy specjalistów bez skierowania. Istotnym uprawnieniem jakie posiadają kombatanci, jest także prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255). Ponadto na mocy porozumienia podpisanego w dniu 3 stycznia br. przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z Centralnym Ośrodkiem Sportu, członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej będą mogli wypoczywać w podległych COS Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, Zakopanem, Władysławowie – Cetniewie, Giżycku, Wałczu i Spale. Szczegóły i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej Urzędu. Jednocześnie informujemy, że od dnia 31 sierpnia 2015 roku Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych realizuje ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 693 z późniejszymi zmianami). Osoby uprawnione na podstawie tej ustawy mogą ubiegać się o przyznanie przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej. Szczegóły dotyczące uzyskania statusu działacza opozycji i osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także zasad ubiegania się o ww. świadczenie i pomoc znajdują się na stronie internetowej Urzędu. Ponadto zgodnie z art. 12 ustawy o działaczach…, osobie uprawnionej przysługuje prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej, a zgodnie z art. 13 ww. ustawy samorząd terytorialny może udzielać pomocy osobom, uprawnionym, w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych.

Close Menu
 
20 maja 2024
Skip to content