Skip to main content
search
Produkcja rolna

Informacja dla mieszkańców gminy dotycząca postępowania z dzikami oraz innymi dzikimi zwierzętami pojawiającymi się wokół domostw

By 11 marca 202222 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 22 marca 2022 przez BL

Regulacja populacji zwierzyny łownej występującej na obszarze administracyjnym Gminy Zielonki obejmuje trzy zasadnicze działania: odławianie z przemieszczeniem do innej lokalizacji, odstrzał redukcyjny oraz zachowanie prewencyjne mieszkańców w kontakcie z dzikimi zwierzętami.

Odłów i przemieszczanie dzików.
Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa Urząd Gminy Zielonki w porozumieniu z Nadleśnictwem Miechów, nie może prowadzić akcji odławiania dzików występujących na obszarach zabudowanych gminy, w celu przemieszczenia zwierząt do oddalonych kompleksów leśnych. Zgodnie z par.12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń – ASF (Dz. U. z 2021 poz. 1485), wprowadza się całkowity zakaz przemieszczania dzikich świń na terenie całego kraju zgodnie z art. 45 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r., ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń – ASF ( Dz. U. UE. L. 2021.129.1).

Odstrzał redukcyjny dzików.
Odstrzał redukcyjny dzików prowadzony jest na obszarze naszej gminy przez trzy koła łowieckie tj.: Koło Łowieckie Diana Kraków (miejscowości: Batowice, Bosutów, Boleń, Dziekanowice i Węgrzce), Koło Łowieckie Podwawelskie Kraków (miejscowość Zielonki obszar pomiędzy ul. Długopolską a ul. Pękowicką w stronę miasta Krakowa) oraz Koło Łowieckie Żubr Kraków na pozostałym obszarze gminy. Należy nadmienić, że zgodnie z art. 42aa Ustawy z dnia 13 października 1994 r., Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 1683 ze zm.) zabrania się strzelania do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 150 m od zabudowań mieszkalnych. W związku z niniejszym zapisem nie można prowadzić polowań w miejscach o intensywnej zabudowie.

Prewencja.
W związku z nałożonymi przez ustawodawcę ograniczeniami dotyczącymi możliwości przeprowadzenia trwałej redukcji stad dzików oraz dzikich zwierząt przebywających na terenach silnie zurbanizowanych, koniecznym jest stosowanie przez mieszkańców w życiu codziennym zachowań prewencyjnych.

Mieszkańcu gminy :

  • nie wyrzucaj resztek żywności na nieużytki, nie składuj ich w miejscach do których mają łatwy dostęp dzikie zwierzęta,

  • nie gromadź odpadów komunalnych w miejscach nie zabezpieczonych przed zwierzętami,

  • gdy obawiasz się dzików, lisów możesz zastosować wokół swojej posesji środki zapachowe odstraszające dzikie zwierzęta (replementy, kwas masłowy),

  • nie pozostawiaj otwartej bramy ogrodzenia posesji,

  • nie dokarmiaj dzikiej zwierzyny (jest to zadanie Kół Łowieckich),

  • w przypadku zbliżającego się dzikiego zwierzęcia oddal się spokojnie w przeciwnym kierunku nie okazując strachu,

  • w rejonie występowania stada dzików nie przemieszczaj się sam oraz asystuj dzieciom w czasie spaceru,

  • pamiętaj dzikie zwierzę to nie maskotka i należy zachować od niego dystans, nie wolno go oswajać, w tym przez podawanie pokarmu,

  • gdy zauważysz dziwnie zachowującego się lisa który nie boi się człowieka lub nadmiernie się ślini nie zbliżaj się do niego ponieważ może być zarażony wirusem wścieklizny. Zgłoś zdarzenie do Urzędu Gminy Zielonki lub Powiatowego Lekarza Weterynarii, podając dokładną lokalizację zdarzenia.

W sprawach związanych z dzikimi zwierzętami można kontaktować się w godzinach pracy urzędu Referat Geodezji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami pok. 202 tel. 12 285 08 50 wew. 203. Po godzinach pracy urzędu należy kontaktować się z dyżurnym Komisariatu Policji w Zielonkach tel. 47 832 11 50.

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content