Skip to main content
search
Aktualności

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Zielonki

By 2 stycznia 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 stycznia 2018 przez admin

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Zielonki, że 31 stycznia 2018 r. mija termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2017 roku oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2018.

Należność można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na konto urzędu: 02 1910 1048 4400 4026 1131 0019 Deutsche Bank Polska S.A. z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i numerami zezwoleń. Potwierdzenie dokonanej wpłaty proszę dostarczyć do Urzędu Gminy Zielonki do pokoju 107 lub przesłać na mail: katarzyna.bobak@zielonki.pl
Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zielonki w pokoju 107 (I budynek Urzędu Gminy Zielonki), tel. 12 285 08 50 wew. 107.

Close Menu
 
22 czerwca 2024
Skip to content