Skip to main content
search
Północna Obwodnica Krakowa

Informacja dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych decyzją ZRID dla Północnej Obwodnicy Krakowa

By 29 lipca 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 29 lipca 2020 przez admin

Właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, którzy wydadzą nieruchomość (wiąże się to ze złożeniem do GDDKiA stosownego oświadczenia – pobierz plik) nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu przedmiotowej decyzji ZRID, otrzymają odszkodowanie powiększone o kwotę równą 5% wartości nieruchomości.

Należy również pamiętać, że w przypadku współwłaścicieli nieruchomości (np. małżonków) wszyscy współwłaściciele muszą wydać nieruchomość w ustawowym terminie.
Wszystkie informacje związane z procedurą nabywania nieruchomości i wypłaty odszkodowań są udostępnione na stronie internetowej GDDKiA Oddział w Krakowie (GDDKiA Kraków / Procedury / Procedura nabywania nieruchomości i wypłaty odszkodowań).

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content