Skip to main content
search
Aktualności

Informacja nt. programu ” Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

By 8 stycznia 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 8 stycznia 2015 przez admin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje, że od stycznia 2015 r. przyjmowane są wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w sprawie  pomocy w formie dożywiania, w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach programu udziela się wsparcia w szczególności:
– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
– uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
– osobom i rodzinom, znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (m. innymi bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność, ubóstwo) 

 

Kryterium dochodowe, które należy spełnić do przyznania pomocy w ramach dożywiania:
– w przypadku gospodarstwa wieloosobowego  –  684,00 zł  na osobę w rodzinie.
– w przypadku gospodarstwa jednoosobowego  –  813,00 zł.

WYMAGANE DOKUMENTY :
– wniosek o pomoc w formie dożywiania,
– zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia, zawierające informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe,
– dowód otrzymania renty lub emerytury, zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej,
– w przypadku osób bezrobotnych, decyzja starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną,
– zaświadczenie albo oświadczenie o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. 

Wnioski przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonkach, ul. Galicyjska 17.   Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody,  realizowane w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content