Skip to main content
search
Stowarzyszenia

Informacja na temat konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”

By 19 września 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 19 września 2017 przez admin

Wójt Gminy Zielonki informuje, że w terminie od 28 września 2017 r. do 5 października 2017 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”.


Projekt Programu w dniu 28 września 2017 r. zostanie umieszczony w panelu informacyjnym “Konsultacje społeczne” na stronie internetowej www.zielonki.pl, wyłożony do wglądu w pokoju 107 i 209 Urzędu Gminy Zielonki oraz przesłany na adresy poczty elektronicznej organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3, ujętych w ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy Zielonki.   Opinie i uwagi należy wysyłać pocztą lub złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki lub też przesłać drogą elektroniczną na adres ngo@zielonki.pl do dnia 5 października 2017 roku, z dopiskiem Program Współpracy (decyduje data wpływu na Dziennik Podawczy lub skrzynkę poczty elektronicznej).

Zarządzenie nr 245/2017 Wójta Gminy Zielonki z dnia 18 września 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.” – pobierz plik (*.pdf)

Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego
(-) Ryszard Krawczyk

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content