Skip to main content
search
Stowarzyszenia

Informacja nt. naboru do komisji konkursowej

By 29 kwietnia 2019No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 29 kwietnia 2019 przez admin

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Zielonki do zgłaszania swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu oceny złożonych ofert w ogłoszonych otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn.
– „Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Zielonki” ,
– „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2019”.

W załączeniu znajdziecie Państwo:
– wyciąg z Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r., dotyczący trybu powołania i zasad działania komisji konkursowej – pobierz plik
– formularz zgłoszeniowy – pobierz plik
– oświadczenie dotyczące zgody na pracę w komisji konkursowej – pobierz plik

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem dotyczącym zgody na pracę w komisji konkursowej należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Zielonki lub przesłać pocztą na adres – ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki – w terminie do dnia 16 maja 2019 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Informacji na temat naboru udziela Pani Katarzyna Bobak (IV budynek – pomieszczenie po Poczcie) oraz Pan Ryszard Krawczyk (pokój nr 209).
Kontakt: tel. 12-285-08-50 wew. 506 lub wew. 212.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu.

Z poważaniem
(-) Arnold Kuźniarski
Zastępca Wójta

Close Menu
 
29 lutego 2024
Skip to content