Skip to main content
search
Otwarte konkursy ofert

Informacja nt. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

By 19 czerwca 2024No Comments
Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content