Skip to main content
search
Inne zagrożenia

Informacja o konieczności usuwania śniegu z powierzchni dachów

By 28 stycznia 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 28 stycznia 2015 przez admin

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego-ziemskiego w Krakowie informuje o konieczności usuwania śniegu z powierzchni dachowych, tak aby zapewnić – dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektów budowlanych.
Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ar. 61 i art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.
Ponadto pragniemy poinformować, iż inspektorzy PINB będą systematycznie kontrolować obiekty budowlane znajdujące się na terenie gminy.

 

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content