Skip to main content
search
Północna Obwodnica Krakowa

Północna Obwodnica Krakowa – prezentacja projektu Budowy Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 odcinek Węzeł Modlniczka – Węzeł Kraków Mistrzejowice; spotkanie informacyjne dla mieszkańców z udziałem przedstawicieli GDDKiA 10.05.2017r.

By 25 kwietnia 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 25 kwietnia 2017 przez admin

POK schemat obwodnic Krakowa SwecoSweco Engineering Sp. z o.o. ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków, działając w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie w ramach opracowywanej Koncepcji Programowej zamierza przeprowadzić prezentacje publiczne rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia pn: Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 odcinek Węzeł Modlniczka – Węzeł Kraków Mistrzejowice. Od 26.04. do 10.05.2017 r. będzie można zapoznawać się z zakresem i opisem inwestycji oraz planem sytuacyjnym przebiegu ww. drogi. 10.05.2017 r. w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców z przedstawicielami GDDKiA, podczas którego zostanie zaprezentowana koncepcja programowa inwestycji; wcześniej, od godz. 10:00 do 16:30 będzie można się spotkać z projektantami.

Od 26.04.2017 do 10.05.2017 w godzinach urzędowania będzie można zapoznać się z: celami, zakresem i opisem ww. inwestycji, a także planem sytuacyjnym przebiegu trasy drogi, który będzie do wglądu w Referacie Dróg i Komunikacji Urzędu Gminy Zielonki, na stronie internetowej gminy Zielonki w plikach do pobrania poniżej oraz stronie GDDKiA www.gddkia.gov.pl/pl/3515/Polnocna-Obwodnica-Krakowa-S52.  

Jednocześnie informujemy, że w ramach publicznych prezentacji rozwiązań projektowych 10.05.2017 w sali Centrum Integracji Społecznej przy ul. Galicyjskiej 17a w Zielonkach w godzinach 10:00 – 16:30 będą pełnili dyżur projektanci opracowujący koncepcję programową dla ww. inwestycji. O godz. 17:00 odbędzie się spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli GDDKiA.
Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia, można przesyłać, najlepiej na formularzu ankiety dostępnym poniżej w terminie do dnia 22.05.2017 r. z dopiskiem “Ankieta dot. budowy Północnej Obwodnicy Krakowa” pocztą na adres GDDKiA Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl
Przesłane i podpisane uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione w opracowywanej dokumentacji.
Z przeprowadzonych prezentacji zostanie sporządzony raport, który między innymi będzie zawierał informację o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń. Raport zostanie podany do wiadomości publicznej, w związku z tym zastrzega się możliwość nie udzielania indywidualnych odpowiedzi na złożone wnioski.
O miejscu i czasie udostępnienia ww. raportu, zainteresowani zostaną powiadomieni poprzez informację na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zielonki oraz stronach internetowych Gminy i GDDKiA O/Kraków.

Pliki do pobrania:
Ankieta dot. wykonania dokumentacji projektowej – pobierz plik (*.pdf)
Opis ogólny Północna Obwodnica Krakowa – pobierz plik (*.pdf)
Orientacja – pobierz plik (*.pdf)
POK 1 Węzeł Modlnica – pobierz plik (*.pdf)
POK 2 Kraków odc. ul. Łokietka – ul. Jurajska – pobierz plik (*.pdf)
POK 3 Zielonki odc. Węzeł Zielonki – ul. Spacerowa –  pobierz plik (*.pdf)
POK 4 Zielonki – Kraków odc. ul. Spacerowa w kierunku ul. Dożynkowej – pobierz plik (*.pdf)
POK 5 Kraków – Bibice odc. ul. Dożynkowa – ul. Parkowa – pobierz plik (*.pdf)
POK 6 Bibice – Węgrzce odc. ul. Parkowa – E7 – w kierunku ul. B4 – pobierz plik (*.pdf)
POK 7 Węgrzce odc. ul. B4 – w kierunku Bosutowa – pobierz plik (*.pdf)
POK 8 Węgrzce – Bosutów – Dziekanowice – pobierz plik (*.pdf)
POK 9 Dziekanowice – Batowice – pobierz plik (*.pdf)
POK 10 Batowice – Kraków ul. Morcinka – pobierz plik (*.pdf)

Fot. © Sweco

 

Close Menu
 
22 lipca 2024
Skip to content