Skip to main content
search
Ogłoszenia

Informacja o projekcie „Postaw na przyszłość. Postaw na siebie”

By 4 października 2018No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 4 października 2018 przez admin

Biuro Projektu InterKadra Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Postaw na przyszłość. Postaw na siebie”, który realizowany jest w ramach 8 Osi Priorytetowej – Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian.
Projekt jest adresowany do osób fizycznych spełniających łącznie poniższe warunki:

– zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego,
– nie prowadzących własnej działalności gospodarczej
– posiadających następujący status na runku pracy:
– pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy
– osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy
– osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.
W ramach projektu oferowane będzie wsparcie realizowane w ramach procesu IPD Uczestników:
– indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
– coaching,
– szkolenia/kursy zawodowe
– szkolenie do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej i dotacje na jej założenie (w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego),
– udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązujące w dniu przyznania wsparcia,
– wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw, które otrzymały dotację w ramach projektu,
– staże,
– pośrednictwo pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny i ogólnodostępny.

Więcej informacji:
Biuro Projektu
InterKadra Sp. z o.o.
ul. Wielicka 50
30-552 Kraków
NIP: 6762336026
email: postawnasiebie@interkadra.pl  
tel: 12 290 44 37
www.postawnasiebie.eu 

Plakat 1 – pobierz plik
Plakat 2 – pobierz plik

Close Menu
 
17 maja 2022
Skip to content