Skip to main content
search
Informacje dla przedsiębiorców

Informacja o terminie złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2018 roku oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2019.

By 3 stycznia 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 3 stycznia 2019 przez admin

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Zielonki, że 31 stycznia 2019 r. mija termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2018 roku oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2019.
Należność można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na konto urzędu:
02 1910 1048 4400 4026 1131 0019 Santander Bank Polska S.A.
z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i numerami zezwoleń.
Potwierdzenie dokonanej wpłaty proszę dostarczyć do Urzędu Gminy Zielonki do pokoju 107 lub przesłać na mail: katarzyna.bobak@zielonki.pl

Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zielonki w pokoju 107 (I budynek Urzędu Gminy Zielonki), tel. 12 285 08 50 wew. 107.

Close Menu
 
21 kwietnia 2024
Skip to content