Skip to main content
search
Aktualności

Informacja o wprowadzeniu zdalnych zajęć w placówce wsparcia dziennego „Miejsce Rodzinne w Zielonkach”

By 3 listopada 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 3 listopada 2020 przez admin

W dniu 30 października 2020 r. Rada Ministrów, na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845), wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na mocy § 1 pkt 4 tego rozporządzenia placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, od 31 października 2020 roku do odwołania mogą realizować swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość. Dlatego też Polecenie nr 268/2020 z dnia 30 października 2020 r. Wojewody Małopolskiego staje się nieaktualne. Placówka wsparcia dziennego „Miejsce Rodzinne w Zielonkach” pracować będzie do odwołania z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość.

Close Menu
 
16 kwietnia 2024
Skip to content