Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Informacja o wyborze sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Garlica Murowana

By 9 marca 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 9 marca 2015 przez admin

W dniu 7 marca 2015 roku odbyło się Wyborcze Zebranie Wiejskie Sołectwa Garlica Murowana, na którym wybrano nowego Sołtysa i nową Radę Sołecką na kadencję 2015 – 2019.

W wyborach sołtysa na ogólną liczbę 274 osób uprawnionych do głosowania, głosowało 40 mieszkańców.

Na stanowisko sołtysa zgłoszono jednego kandydata, którzy otrzymał następującą ilość głosów za:

– Dorota Król – 35 głosów “za”.

Sołtysem Sołectwa Garlica Murowana na nową kadencję 2015 – 2019 została wybrana Pani Dorota Król.

Podczas zebrania ustalono 4 – osobowy skład Rady Sołeckiej na nową kadencję 2015 – 2019.
W wyborach na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Garlica Murowan zgłoszono 7 kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie na w/w stanowisko. W głosowaniu brało udział 40 mieszkańców.
Następujący kandydaci otrzymali głosów ważnych “za”:

1. Chrzan Wiesław – 21

2. Kawa Małgorzata – 24

3. Kosińska Agnieszka – 16

4. Nowak Iwona – 12

5. Pietrzyk Jacek – 33

6. Sularczyk – Zielińska Małgorzata – 19

7. Trela Tadeusz – 28

Podczas Zebrania Wiejskiego Wyborczego Sołectwa Garlica Murowana w dniu 7 marca 2015 roku członkami Rady Sołeckiej nowej kadencji zostali wybrani następujący kandydaci.

1. Pan Pietrzyk Jacek

2. Pan Trela Tadeusz

3. Pani Kawa Małgorzata

4. Pan Chrzan Wiesław

Close Menu
 
19 czerwca 2024
Skip to content