Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Informacja o wyborze sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Pękowice

By 16 marca 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 16 marca 2015 przez admin

W dniu 14 marca 2015 roku odbyło się Wyborcze Zebranie Wiejskie Sołectwa Pękowice, na którym wybrano nowego Sołtysa i nową Radę Sołecką na kadencję 2015 – 2019.

W wyborach sołtysa na ogólną liczbę 454 osób uprawnionych do głosowania, głosowało 39 mieszkańców.

Na stanowisko sołtysa zgłoszono następującego kandydata, który otrzymał następującą ilość głosów za:

– Pan Jerzy Buczak – 36

Sołtysem Sołectwa Pękowice na nową kadencję 2015 – 2019 został wybrany Pan Jerzy Buczak.

Podczas zebrania ustalono 9 – osobowy skład Rady Sołeckiej łącznie z sołtysem, na nową kadencję 2015 – 2019.

W wyborach na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Pękowice zgłoszono 9 kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie na w/w stanowisko. W głosowaniu brało udział 39 mieszkańców. Następujący kandydaci otrzymali głosów ważnych za:

Boryczko Bożena – 36

Czerwiec Elżbieta – 28

Górowska Janina – 33

Markiewicz Grażyna – 33

Ptak Władysław – 36

Rams Witold – 30

Sałapak Janina – 33

Śpiewak Janusz – 28

Toft Romana – 36

W związku z równą ilością głosów “za” jakie otrzymała Pani Elżbieta Czerwiec i Pan Janusz Śpiewak, tj po 28, zarządzono dodatkowe głosowanie pomiędzy tymi kandydatami, którzy w kolejnym głosowaniu otrzymali następującą ilość głosów “za”:

Czerwiec Elżbieta – 17

Śpiewak Janusz 21

Podczas Zebrania Wiejskiego Wyborczego Sołectwa Pękowice w dniu 14 marca 2015 roku członkami Rady Sołeckiej nowej kadencji zostali wybrani następujący kandydaci:

Pani Bożena Boryczko

Pani Janina Górowska

Pani Grażyna Markiewicz

Pan Władysław Ptak

Pan Witold Rams

Pani Janina Szałapak

Pani Romana Toft

Pan Janusz Śpiewak

Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content