Skip to main content
search
Zachodnia Obwodnica Zielonek

INFORMACJA o wydaniu postanowienia

By 4 kwietnia 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 4 kwietnia 2022 przez TJ

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie informuje o wydaniu postanowienia, z dnia 22.03.2022 r., znak: KR.ZUZ.2.4210.891.2021.PS, prostującego błędy pisarskie zaistniałe w decyzji udzielającej Gminie Miejskiej Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów drogowych oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, projektowanym wylotem W1 z przykanalika wraz z umocnieniem skarp i dna rowu w obrębie projektowanego wylotu płytami betonowymi ażurowymi i korytkiem muldowym do rowu przydrożnego w miejscowościach Zielonki i Kraków.

Informacja dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zielonki.

Close Menu
 
18 maja 2024
Skip to content