Skip to main content
search
Aktualności

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki

By 18 października 2019No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 18 października 2019 przez admin

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki do pobrania: tutaj.
Wprowadzone zmiany dotyczą wyłącznie tekstu planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Zielonki w zakresie obowiązkowych miejsc postojowych (w projekcie zmiany: 3 miejsca na lokal mieszkalny) oraz likwidacji odstępstw od zapisanych w planach zagospodarowania zasad kształtowania formy architektonicznej dla budynków o nowatorskich rozwiązaniach. Nie dotyczą poszerzeń terenów budowlanych. Uwagi nie dotyczące tych zmian będą  traktowane jako bezprzedmiotowe.

Close Menu
 
22 lutego 2024
Skip to content