Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Informacja w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dziekanowice

By 20 kwietnia 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 20 kwietnia 2015 przez admin

W dniu 19 kwietnia 2015 roku odbyło się Wyborcze Zebranie Wiejskie Sołectwa Dziekanowice, na którym wybrano nowego Sołtysa i nową Radę Sołecką na kadencję 2015- 2019.
W wyborach Sołtysa na ogólną liczbę 556 osób uprawnionych do głosowania, głosowało 60 mieszkańców.
Na stanowisko Sołtysa zgłoszono następujących kandydatów, którzy otrzymali następującą ilość głosów za:
– Krzysztof Lepiarczyk – 40
– Władysław Raźny – 20
Sołtysem Sołectwa Dziekanowice na nową kadencję 2015-2019 został wybrany Pan Krzysztof Lepiarczyk.

W wyborach Rady Sołeckiej na ogólną liczbę 556 osób uprawnionych do głosowania, głosowało 59 mieszkańców.
Podczas zebrania ustalono 9 – osobowy skład Rady Sołeckiej na nową kadencję 2015 – 2019. W wyborach na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Dziekanowice zgłoszono 10 kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie na ww. stanowisko.
Następujący kandydaci otrzymali głosów ważnych:
1. Grudzień Grażyna – 41
2. Grudzień Jan – 41
3. Janiczek Barbara – 51
4. Kaczorowska Katarzyna – 46
5. Mucha Zbigniew – 42
6. Nosek Sławomir – 48
7. Ptak Helena – 51
8. Rosół Małgorzata – 49
9. Ryńska Stanisława – 55
10. Waśko Aneta – 53
W związku z równą ilością głosów “za” jakie otrzymała Pani Grażyna Grudzień i Pan Jan Grudzień, tj po 41, zarządzono dodatkowe głosowanie pomiędzy tymi kandydatami. Jednakże po odczytaniu protokołu Pan Jan Grudzień zrezygnował z funkcji członka Rady Sołeckiej.
W związku z powyższym podczas Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dziekanowice w dniu 19 kwietnia 2015 roku członkami Rady Sołeckiej nowej kadencji zostali wybrani:
1. Janiczek Barbara
2. Kaczorowska Katarzyna
3. Mucha Zbigniew
4. Nosek Sławomir
5. Ptak Helena
6. Rosół Małgorzata
7. Ryńska Stanisława
8. Waśko Aneta
9. Grudzień Grażyna

Close Menu
 
27 maja 2024
Skip to content