Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Informacja w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dziekanowice

By 20 kwietnia 2015No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 20 kwietnia 2015 przez admin

W dniu 19 kwietnia 2015 roku odbyło się Wyborcze Zebranie Wiejskie Sołectwa Dziekanowice, na którym wybrano nowego Sołtysa i nową Radę Sołecką na kadencję 2015- 2019.
W wyborach Sołtysa na ogólną liczbę 556 osób uprawnionych do głosowania, głosowało 60 mieszkańców.
Na stanowisko Sołtysa zgłoszono następujących kandydatów, którzy otrzymali następującą ilość głosów za:
– Krzysztof Lepiarczyk – 40
– Władysław Raźny – 20
Sołtysem Sołectwa Dziekanowice na nową kadencję 2015-2019 został wybrany Pan Krzysztof Lepiarczyk.

W wyborach Rady Sołeckiej na ogólną liczbę 556 osób uprawnionych do głosowania, głosowało 59 mieszkańców.
Podczas zebrania ustalono 9 – osobowy skład Rady Sołeckiej na nową kadencję 2015 – 2019. W wyborach na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Dziekanowice zgłoszono 10 kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie na ww. stanowisko.
Następujący kandydaci otrzymali głosów ważnych:
1. Grudzień Grażyna – 41
2. Grudzień Jan – 41
3. Janiczek Barbara – 51
4. Kaczorowska Katarzyna – 46
5. Mucha Zbigniew – 42
6. Nosek Sławomir – 48
7. Ptak Helena – 51
8. Rosół Małgorzata – 49
9. Ryńska Stanisława – 55
10. Waśko Aneta – 53
W związku z równą ilością głosów “za” jakie otrzymała Pani Grażyna Grudzień i Pan Jan Grudzień, tj po 41, zarządzono dodatkowe głosowanie pomiędzy tymi kandydatami. Jednakże po odczytaniu protokołu Pan Jan Grudzień zrezygnował z funkcji członka Rady Sołeckiej.
W związku z powyższym podczas Wyborczego Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dziekanowice w dniu 19 kwietnia 2015 roku członkami Rady Sołeckiej nowej kadencji zostali wybrani:
1. Janiczek Barbara
2. Kaczorowska Katarzyna
3. Mucha Zbigniew
4. Nosek Sławomir
5. Ptak Helena
6. Rosół Małgorzata
7. Ryńska Stanisława
8. Waśko Aneta
9. Grudzień Grażyna

Close Menu
 
8 czerwca 2023
Skip to content