Skip to main content
search
Aktualności

Informacja w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Garlica Duchowna

By 21 lipca 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 21 lipca 2014 przez admin

W dniu 20 lipca 2014 roku odbyło się Wyborcze Zebranie Wiejskie Sołectwa Garlica Duchowna, na którym wybrano nowego Sołtysa i nową Radę Sołecką na kadencję 2014 – 2018.

W wyborach sołtysa na ogólną liczbę 174 osób uprawnionych do głosowania, w wyborach na sołtysa głosowało 50 mieszkańców.

Na stanowisko sołtysa zgłoszono 2 kandydatów, którzy odpowiednio otrzymali głosów ważnych za:
1. Habera Mirosław – 13
2. Nogieć Artur – 35

Sołtysem Sołectwa Garlica Duchowna na nową kadencję 2014 – 2018 został wybrany Pan Artur Nogieć.

Podczas zebrania ustalono 8 – osobowy skład Rady Sołeckiej na nową kadencję 2014 – 2018.
W wyborach na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Garlica Duchowna zgłoszono 8 kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie na w/w stanowisko. W głosowaniu brało udział 42 mieszkańców. Następujący kandydaci otrzymali głosów ważnych za:
1. Gryglik Wiesław – 35
2. Hamela Jacek – 37
3. Kopijka Halina – 35
4. Królikowski Paweł – 39
5. Markiewicz Piotr – 40
6. Mitka Stanisław – 40
7. Mućka Zbigniew – 38
8. Pyrcz Dobrosław – 35

Podczas Zebrania Wiejskiego Wyborczego Sołectwa Garlica Duchowna w dniu 20 lipca 2014 roku członkami Rady Sołeckiej nowej kadencji zostali wybrani wszyscy w/w kandydaci.

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content