Skip to main content
search
Aktualności

Informacja Wójta Gminy Zielonki o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

By 26 lipca 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 26 lipca 2018 przez admin

kanaly technologiczne DK 7021 372 2017Wójt Gminy Zielonki na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 2222 ze zmianami) w związku z zamiarem realizacji następującego zadania:
„Rozbudowa drogi gminnej nr K601556 na odcinku Zielonki – Pękowice od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794 (ul. Krakowskie Przedmieście w Zielonkach) do skrzyżowania z ul. Na Błonie w Pękowicach”

informuję, że w ramach ww. inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanałów technologicznych, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanały udostępniane są na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7k ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować pisemnie na adres:
Urząd Gminy Zielonki
ul. Krakowskie Przedmieście 116
32 – 087 Zielonki

    Jak stanowi art. 4 pkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

    Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku o udostępnienie kanału technologicznego jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Close Menu
 
14 kwietnia 2024
Skip to content