Skip to main content
search
Aktualności

Informacja Wójta Gminy Zielonki o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

By 9 lutego 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 9 lutego 2018 przez admin

kanaly technologiczneWójt Gminy Zielonki na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 2222 ze zmianami) w związku z zamiarem realizacji następujących zadań:
1) Rozbudowa i budowa drogi gminnej nr K601506 na odcinku Węgrzce – Bosutów od skrzyżowania z drogą gminną nr K601512 (ul. C1 w Węgrzcach) do skrzyżowania z droga gminną nr K601505 (ul. Leśna w Bosutowie) – długość odcinka drogi ok. 1,6 km;
2) rozbudowa drogi gminnej nr K601497 na odcinku Dziekanowice – Batowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2156K w Dziekanowicach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2293K w Batowicach – długość odcinka drogi ok. 2,1 km;
3) rozbudowa drogi gminnej nr K601501 w Bosutowie od skrzyżowania z drogą gminną nr K601508 (ul. Kościuszki) do tzw. serpentyn – długość odcinka drogi ok. 1,0 km; informuję, że w ramach ww. inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanałów technologicznych, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanały udostępniane są na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7k ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować pisemnie na adres:
Urząd Gminy Zielonki
ul. Krakowskie Przedmieście 116
32 – 087 Zielonki

 Jak stanowi art. 4 pkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji: a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku o udostępnienie kanału technologicznego jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content