Skip to main content
search
Aktualności

Informacja Wójta Gminy Zielonki o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

By 5 czerwca 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 czerwca 2019 przez admin

kanały technologiczne DK.7021.155.2019Wójt Gminy Zielonki na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 2068 ze zmianami) w związku z zamiarem realizacji zadania: “Rozbudowa drogi gminnej nr K601584 na odcinku Garlica Duchowna – Owczary od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2151K  do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2144K (ul. Topolowa w Owczarach)” – długość odcinka drogi  ok. 4,1 km;

informuję, że w ramach ww. inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanałów technologicznych, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanały udostępniane są na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7k ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować pisemnie na adres:
Urząd Gminy Zielonki
ul. Krakowskie Przedmieście 116
32 – 087 Zielonki

Jak stanowi art. 4 pkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku o udostępnienie kanału technologicznego jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Close Menu
 
16 kwietnia 2024
Skip to content