Skip to main content
search
Pomoc Ukrainie

Informacje dla obywateli Ukrainy zatrzymujących się w gminie Zielonki

By 9 marca 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 9 marca 2022 przez KB

W aktualnym stanie prawnym obywatele Ukrainy uciekający przed wojną mogą wpisać się w Urzędzie Gminy Zielonki do bazy PESEL. Numer PESEL jest niezbędny m.in. do skorzystania z opieki zdrowotnej na terenie Polski w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Do czasu określenia specjalnych zasad rejestrowania do bazy PESEL (procedowana jest specustawa dot. pomocy dla uchodźców z Ukrainy) do rejestracji w bazie PESEL konieczny jest paszport biometryczny! Małoletnim obywatelom Ukrainy, którzy nie posiadają dokumentu podróży (np. paszportu) Urząd Gminy Zielonki może nadać numer PESEL na podstawie aktu urodzenia. Według informacji przekazanych przez Ambasadę Ukrainy (link) w razie potrzeby tożsamość i obywatelstwo Ukrainy będą potwierdzać placówki konsularne Ukrainy.
Aktualnie nie ma jeszcze przepisów prawnych (trwa procedura legislacyjna w Sejmie RP) dotyczących zwrotu kosztów za pobyt uchodźców w domach prywatnych. Zwracamy też uwagę, że Urząd Gminy Zielonki nie dokonuje formalnej rejestracji uchodźców.

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content