Skip to main content
search
Pomoc Ukrainie

Informacje dla Uchodźców – Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

By 25 lutego 20223 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 3 marca 2022 przez DC

Podstawowe informacje dla uchodźców z Ukrainy opublikowane są na: https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy oraz https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Najważniejsze w rozwinięciu wiadomości.

Specjalna Infolinia Wojewody Małopolskiego dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Małopolsce – Infolinia działa 24 h na dobę.
Tel.: +48 12 210 20 02
e-mail: info.spec@muw.pl
INFOLINIA INFO.OPT – kontakt dla cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu i pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
Tel.: +48 12 210 20 20
e-mail: info.opt@muw.pl
https://infoopt.pl/

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:
• ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;
• wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
• wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
• posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
• wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
• zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.
Pomoc oferowana przez Polski Rząd obywatelom Ukrainy odbywa się
w PUNKTACH RECEPCYJNYCH,
w których można otrzymać: posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

Punkty recepcyjne

Na przejściach granicznych:

– Dorohusk (Pałac Suchodolskich, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5)
– Dołhobyczów (Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8)
– Horodło (Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58)
– Lubycza Królewska (Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5)
– Korczowa (Świetlica, Korczowa 155)
– Medyka (Hala sportowa, Medyka 285)
– Krowica Sama (Szkoła Podstawowa, Krowica Sama 183)
– Ustrzyki Dolne (była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41)

W Krakowie:

– Dworzec Główny, przy wejściu na czwarty peron od strony kas biletowych. ul. Pawia, 31-154 Kraków

Długość pobytu

Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski  na podstawie:
• ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego – legalny pobyt trwa do 90 dni;
• wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym;
Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować pobyt bez wyjazdu w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;
• wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen  – legalny pobyt trwa do 90 dni;
• zgody komendanta Straży Granicznej – legalny pobyt trwa 15 dni.
Przedłużenie legalnego pobytu jest możliwe przed jego upływem poprzez złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu.
Niezależnie od powyższego, istnieje możliwość legalnego przebywania na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19.

Szczegółowe informacje
Urząd do Spraw Cudzoziemców
www.gov.pl/udsc
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2
Tel.: +48 47 721 75 75

Info: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Spraw Cudzoziemców

Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content