Skip to main content
search
Aktualności

Innowacyjny projekt “Od partnerstwa do kooperacji”

By 2 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 sierpnia 2013 przez admin

Uprzejmie informujemy, że Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku jako Lider projektu wraz z Partnerami – Uniwersytetem Warszawskim oraz Urzędem Miejskim w Słupsku, rozpoczęło realizację projektu innowacyjnego testującego PI „Od partnerstwa do kooperacji”. Celem projektu jest wypracowanie nowego modelu zlecania realizacji zadań publicznych przez samorządy organizacjom pozarządowym. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dlaczego powstał projekt?
Z badań prowadzonych m.in. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynika, że samorządy zlecają organizacjom zadania głównie w formie powierzenia. Liczba oraz wartość tych zadań jest niewielka w odniesieniu do potencjału sektora pozarządowego. Identyfikując bariery we współpracy – wynikające m.in. z niskiego poziomu zaufania oraz niewystarczających kompetencji i zachęt dla obydwu stron – projekt będzie proponował nowe rozwiązania, które zwiększyć mają skalę przekazywania zadań publicznych organizacjom.

Dlaczego innowacyjny?
Projekty innowacyjne, to takie projekty, które poszukują nowych, lepszych i efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów. Nastawione są na badanie, rozwój i upowszechnianie konkretnych produktów, służących rozwiązaniu problemów grup docelowych. W projekcie opracowany i przetestowany zostanie model zlecania zadań, który pokaże korzyści zarówno organizacjom, samorządom, jak i mieszkańcom korzystającym z usług świadczonych przez organizacje.

Jaki jest cel?
Celem projektu jest wypracowanie narzędzia związanego z kontraktowaniem usług społecznych przez administrację publiczną w formie poradnika Modelu Kontraktowania Usług Społecznych (MKUS). Ponadto w ramach projektu przewidujemy wzmocnienie merytoryczne przedstawicieli JST i NGO z całej Polski z zakresu kontraktowania usług społecznych, a także wdrożenie i upowszechnienie wypracowanego modelu. Ważnym elementem projektu będzie identyfikacja barier prawnych oraz określenie kierunków zmian, które ułatwią kontraktowanie usług.

Do kogo jest skierowany?
Docelowo projekt skierowany jest do wszystkich samorządów i organizacji pozarządowych, które chcą realizować zadania publiczne. Upowszechniony zostanie w co najmniej 480 gminach i 240 organizacjach. Testowany natomiast będzie w 16 wybranych gminach z całej Polski, w których wybrane zostaną również 32 organizacje pozarządowe.

Rezultaty, czyli co chcemy osiągnąć
Wypracowanie i wdrożenie modelu kontraktacji usług społecznych w 16 gminach, a także wzmocnienie potencjału merytorycznego przedstawicieli NGO i JST do realizacji zadań publicznych.

Realizatorzy projektu
Autorami projektu jest Centrum Inicjatyw Obywatelskich – organizacja pozarządowa ze Słupska wraz z Partnerami: Miastem Słupsk i Uniwersytetem Warszawskim. Projekt realizowany jest w okresie od 1 listopada 2012 do 30 czerwca 2015 roku

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content