Skip to main content
search
Aktualności

Istota aktywizacji zawodowej

By 30 września 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 30 września 2013 przez admin

GOPS i pracodawcymos1

Przedstawiciele GOPS w Forum Aktywności Lokalnej  w Zielonkach 27 września zaprosili współpracujące instytucje i organizacje do udziału w autorskim projekcie ośrodka „KIS – konsekwentni i solidni”. Projekt jest realizowany we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy (PUP) i finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej kwotą prawie 90 tys. zł. GOPS zwrócił się z prośbą o umożliwienie odbycia przez podopiecznych minimum 10 godzin wolontariatu i dalszą współpracę.

Z osobami bezrobotnymi i wspierającymi ich specjalistami – psychologiem, doradcą zawodowym czy prawnikiem pracuje z ramienia GOPS Jadwiga Pauli. Wraz z koordynator Sylwią Sikorą, zaprezentowały projekt na spotkaniu. – W projekcie mieliśmy 15-osobową grupę, dwie osoby już znalazły zatrudnienie, pozostaje 12 kobiet i 1 mężczyzna – relacjonuje Sylwia Sikora. – W ramach projektu mamy możliwość szkolenia osób uczestniczących, w październiku ruszamy z kursami – mówi Grażyna Hołda, kierownik GOPS.
Projekt przewiduje działania w tym i przyszłym roku. Do końca grudnia uczestnicy mają przepracować minimum 10 godzin w ramach wolontariatu. Jako wolontariusze są ubezpieczeni, również NNW oraz przeszkoleni z podstaw BHP. Czyli w tym roku nie będzie się to wiązało z nakładami finansowymi ze strony pracodawców, a po tegorocznym wolontariacie organizatorzy z GOPS we współpracy z PUP chcą wykorzystać narzędzia jakimi dysponuje urząd, i we współpracy z pracodawcami z terenu gminy, umożliwić im zatrudnianie w ramach robót publicznych, staży, prac społecznie użytecznych, zawiązanie grupy inicjatywnej dla spółdzielni socjalnej. Np. roboty publiczne są atrakcyjne dla pracodawców – finansują zatrudnienie pracownika przez prawie połowę roku. Aktywizacja ma bowiem sens jeśli uda się bezrobotnemu znaleźć pracę.
Formę zatrudnienia na stażach chwalił komendant policji w Zielonkach Włodzimierz Gamrat, szczególnie przy pracach biurowych, archiwizacyjnych, z jednym zastrzeżeniem, że w policji mogą być zatrudniane osoby nie karane, w tym celu przechodzą wstępną weryfikację. Przyjęcie osób uczestniczących w projekcie na wolontariat zadeklarował wstępnie komendant, jak i dyrektor CKPiR Marek Płachta, dyrektor Biblioteki Publicznej Mariusz Zieliński, Joanna Gołąb z Klubu Samorządowego dla Dzieci i Młodzieży z Batowic. Dyrektor DPS w Batowicach Krzysztof Niedziela chce wśród przyszłych wolontariuszy znaleźć kogoś do pomocy w kuchni, czy w ogrodzie. A to nie koniec listy instytucji gotowych podjąć tę współpracę na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych z naszej gminy. Ci z kolei poprzez udział w programie udowadniają swoją aktywność i motywację do trwałego wyjścia z bezrobocia.
IO

gopspracodawcymos

Close Menu
 
22 lipca 2024
Skip to content