Skip to main content
search
Aktualności

Kolejna debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”

By 25 września 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 25 września 2017 przez admin

DSC03955Druga debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie” cieszyła się większym niż poprzednio zainteresowaniem mieszkańców. 20 kwietnia policjanci obiecali zająć się kilkoma problemami, na debacie 21 września przeanalizowali, co udało się zrobić i podjęli kolejne zobowiązania, przypomnieli też o internetowych narzędziach współpracy z policją. Zachęcali do korzystania z dwóch aplikacji: Krajowej Mapy Zagrożeń i Moja Komenda.

W Krajowej Mapie Zagrożeń można zgłaszać 25 rodzajów zdarzeń i śledzić etap ich realizacji. Przypomniano też zasady działania aplikacji Moja Komenda.
Z mieszkańcami, samorządowcami i przedstawicielami gminnych instytucji 21 września w Zielonkach spotkali się przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Krakowie:  I zastępca komendanta powiatowego policji mł. insp. Piotr Wojtak, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP podinsp.. Grzegorz Chanek i rzecznik komendy asp. Barbara Szczerba. Komendant komisariatu w Zielonkach podinsp. Włodzimierz Gamrat podsumował stan bezpieczeństwa na terenie gminy Zielonki w bieżącym roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Generalnie rośnie liczba zgłaszanych przestępstw, policjanci wiążą to z rozwojem gminy i wzrostem liczby mieszkańców, ale też praca policjantów w ramach płatnych patroli finansowanych z budżetu gminy przyczynia się do ujawniania większej liczby zdarzeń. Przykładowo w okresie od stycznia do sierpnia 2016 roku ujawniono 318 zdarzeń w ruchu drogowym, a w analogicznym okresie 2017 roku już 469. Z 6 do 19 wzrosła w tym czasie liczba sprawców przyłapanych na gorącym uczynku.
Podsumowano co udało się zrobić od kwietnia. W ramach kontroli na ul. Galicyjskiej w Zielonkach 25 patroli wykryło tam 152 wykroczenia, zorganizowano pogadanki dla młodzieży dotyczące zasad jazdy na rowerze, wyeliminowano na ul. ks. Zięby przy drodze wojewódzkiej problem niewłaściwego parkowania poprzez postawienie słupków. Wicewójt Arnold Kuźniarski zaproponował ponowne wystąpienie do Inspekcji Transportu Drogowego, przy poparciu policji, o permanentną kontrolę prędkości na ul. Galicyjskiej w Zielonkach, bowiem możliwość zamontowania fotoradaru od policji przejęła ta instytucja. Radny Leszek Wojciech Basta zgłosił jako newralgiczny rejon prywatnej szkoły i dwóch przedszkoli przy ul. Granicznej w Bibicach.
Przedstawiciel Rady Rodziców ze szkoły w Zielonkach Mikołaj Blajda przedstawił problem bezpieczeństwa na ul. ks. Zięby w Zielonkach. Naczelnik Grzegorz Chanek poinformował, że w połowie września policja odbyła komisję wspólną z zarządcą drogi Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego i zanim będzie tam wybudowany chodnik według ustaleń ze spotkania powinna zostać wykonana tam nowa organizacja ruchu (m.in. tablica ostrzegawcza przed skrzyżowaniem na ul. ks. Michalika i Na Popielówkę, ograniczenie prędkości do 40 km/h, znak stop, czerwone linie wibracyjne, zostanie wykonany próg zwalniający i przycięte drzewa oraz krzewy); wszystko to powinno zostać wykonane przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego niezwłocznie w ramach posiadanych środków.
Na spotkanie przybyli mieszkańcy ul. Lipowej i Leszczynowej w Bibicach, którzy założyli stowarzyszenie Bezpieczne Zielone Zielonki i zgłaszali problem z jeżdżącymi z nadmierną prędkością i tonażem przez gminne szlaki rowerowe samochodami. Wyremontowanie w ramach projektu unijnego szlaków rowerowych wytyczonych na drogach publicznych o mniejszym natężeniu ruchu niż powiatowe czy wojewódzkie, spowodowało, że drogi te są często wybierane przez kierowców jako objazd. Nie pomaga ograniczenie prędkości do 30 km/h i tonażu do 3,5 tony. Mieszkańcy opowiadali, że w ciągu 4 godzin naliczyli 384 samochody, często napotykają kierowców jadących z nadmierną prędkością i ciężkie samochody jeżdżące bez zezwolenia. Proszą, aby policja częściej wysyłała tam patrole. Policjanci ze swej strony prosili o zgłaszanie takich zdarzeń na posterunek.  
Mieszkańcy proszą też o częstsze patrole, również w związku z kradzieżami. W obronie przed kradzieżami sąsiedzi wspierają się nawzajem, jak opowiadali mieszkańcy Bibic i Woli Zachariaszowskiej obecni na spotkaniu.
W podsumowaniu policjanci zobowiązali się, że kontrole prędkości na ul. Galicyjskiej w Zielonkach będą kontynuowane, zapowiedziano również wzmożone kontrole na ul. Leszczynowej i Granicznej w Bibicach i doraźne w Woli Zachariaszowskiej.
Na koniec Mariusz Piątek z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 5 w Krakowie przypomniał, jak unikać zagrożeń związanych z czadem. Rekomendował zakup czujnika czadu; zorganizował też szybki konkurs. Wygrany przez mieszkankę Bibic czujnik czadu ostatecznie trafił do sołtysa Dziekanowic z prośbą o przekazanie komuś potrzebującemu.
IO

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content