Skip to main content
search
Aktualności

Kolejna edycja naborów wniosków na projekty grantowe z KPK

By 8 października 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 8 października 2020 przez admin

koronaStowarzyszenie Korona Północnego Krakowa planuje, prawdopodobnie w listopadzie lub grudniu b.r., kolejną edycję konkursów na projekty grantowe o tematyce: „Edukacja i Ekologia”, „Lokalne Dziedzictwo Kulturowe” oraz „Publikacje”. Powyższe nabory organizowane będą w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Przypomnijmy, że grant „Edukacja i Ekologia” ma umożliwić nabycie nowych kompetencji przez lokalną społeczność. W ramach tego grantu można ubiegać się o środki na organizację szkoleń czy warsztatów o różnorodnej tematyce, od ekologii poprzez zajęcia muzyczne czy z zakresu rękodzieła. Natomiast grant „Lokalne Dziedzictwo Kulturowe” ma na celu wyposażenie podmiotów (działających na rzecz szerzenia lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego na terenie naszych 5 gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś i Zielonki) w stroje regionalne czy instrumenty muzyczne. Efektem projektów grantowych pn. „Publikacje” ma być wydanie książek, albumów czy płyt utrwalających i promujących lokalną historię i dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze naszych „Małych Ojczyzn”.
Beneficjentami projektów grantowych mogą być m.in.: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, osoby prawne czy parafie. Grantobiorca nie może wykonywać ani planować wykonywania działalności gospodarczej. Wysokość zadania w ramach grantu wynosi od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł. kosztów całkowitych. Kwota dofinansowania (w formie refundacji) to 63,63% w przypadku jednostek sektora finansów publicznych lub 90% w przypadku innych jednostek. Limit przyznania pomocy wynosi 100 000 zł. na jednego grantobiorcę w całym okresie programowania.
Szczegółowe informacje na temat procedury oceny i wyboru a także kryteriów wyboru operacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej (www.koronakrakowa.pl – zakładka Dotacje PROW 2014-2020 – Lokalna Strategia Rozwoju) oraz w biurze Stowarzyszenia. W celu umówienia spotkania konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny: 12 346 43 12, 664 067 821 lub e-mail: info@koronakrakowa.pl. Prosimy także o śledzenie naszej strony internetowej: www.koronakrakowa.pl oraz Facebooka: https://www.facebook.com/KoronaPolnocnegoKrakowa/.

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

korona Logo2

Close Menu
 
26 maja 2024
Skip to content