Skip to main content
search
Aktualności

Kolejne nawałnice w gminie Zielonki 15, 17 i 18 lipca

By 21 lipca 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 21 lipca 2021 przez admin

burzaMaleW związku ze zmianami klimatycznymi coraz częściej spotykają nas anomalie pogodowe: nawalne deszcze, gradobicia, gwałtowne burze z wichurami, powodzie błyskawiczne. Trwających kilka godzin nawalnych ulew nie są w stanie przyjąć żadne rowy, ani rzeki – skutki tego obserwujemy zarówno na terenach wiejskich, jak i miejskich. Po nawałnicach czerwcowych (22 i 24) kolejne takie wydarzenia miały miejsce na naszym terenie 15 oraz 17 i 18 lipca i spowodowały lokalne podtopienia i wystąpienia z brzegów rzeki Prądnik i potoków: Garliczka, Bibiczanka.

15 lipca w miejscowości Zielonki w wyniku wystąpienia z koryta rzeki Prądnik i potoku Garliczka zostały uszkodzone, zalane i zamulone  drogi oraz podtopione posesje, dotyczyło to ulic: Bankowa  – zamulona, zatkany most; Ks. Michalika – namulisko koło cmentarza, droga dojazdowa do szkoły – wyrwa w drodze; Galicyjska – zalane garaże; Krakowskie Przedmieście – woda w piwnicach; Rzyczyska – zalana piwnica, zatkane kratki; Grochowalskiego – zalana, woda w piwnicach; Na Naramkę – zalana; na os. Łokietka zamulone: ul. Wiarusa, os. Magnolie. Zgłoszono też 11 podtopień posesji i ogródków przydomowych.
W Bibicach w wyniku wystąpienia z koryta potoku Bibiczanka zostały uszkodzone, zalane i zamulone  drogi, podtopione posesje: ul. Leśna, Zagaje, Wrzosowa, Zbożowa – zatkany rów; ul. Spacerowa  – namulisko błoto, zatkany przepust, zamulony rów;  pomiędzy ul. Lipową, a Źródlaną – zniszczony przepust; uszkodzona została droga dojazdowa do cmentarza cholerycznego; ul. Na Czekaj- zatkane przepusty; przy ul. Kasztanowej – poprzerywane rowy melioracyjne i zalane gospodarstwa.  Zniszczone zostały też mostki i uszkodzone przepusty na potoku Bibiczanka.
W Bosutowie – ul. Krakowska powstało namulisko w rejonie ul. Dziekanowickiej; ul. Leśna – zerwana droga; przy ul. Spacerowej – zalany został garaż i piwnica domu. W Węgrzcach – na ul. E-7 powstało namulisko; a na ul. C 24 została zalana posesja. W Batowicach – na ul. Ogrodowej została zniszczona droga. W Dziekanowicach na ul. Dożynkowej powstało namulisko;  ul. Długa – zamulone i zatkane przepusty; zalany został rejon nastawni w Batowicach u styku ul. Długiej i Szmaragdowej; przy ul. Kwiatowej została zalana posesja.
W Trojanowicach: na ul. Miechowską – spłynęła skarpa; ul. Krakowska – powstało namulisko; podobnie koło budynku wiejskiego. W Garlicy Murowanej: przy ul. Krzemowej – zamulona została posesja. W Garliczce przy ul. Zakońce – zamulony most. W Woli Zachariaszowskiej: ul. Radosna skrzyżowanie – przez rwącą wodę naniesiony został kamień na drogę.
W Przybysławicach: zamulona została ul. Zamkowa; a z ul. Źródlanej został spłukany tłuczeń. W Owczarach: zalana została ul. Gajowa i ul. Zacisze; na ul. Sosnowej wypłukało kamień z drogi, powstała duża dziura, naniesione błota na jedną z posesji. W Januszowicach: zamulona ul. Spacerowa; ul. Leśna -wypłukana droga na odcinku 30m. W Korzkwi zalana została droga powiatowa – wypłukane pobocze.
17-18 lipca nawalne deszcze spowodowały gminie Zielonki kolejne straty.
W miejscowości Zielonki, w wyniku wystąpienia z koryta potoku Garliczka, uszkodzone, zalane i zamulone zostały drogi i podtopione posesje przy ulicach: Bankowa, Grochowalskiego, Na Naramkę (zatkany most okularowy, podtopiony dom). Zalana została też droga wojewódzka nr 794, czyli ul. Krakowskie Przedmieście w Zielonkach na długości około 150 m – na wysokości transformatora, został też podtopiony leżący przy niej dom.
W Korzkwi zostało podtopione prywatne przedszkole położone przy ul. Łąkowej. W Owczarach na ulice:  Gajową, Sosnową, Słoneczną naniesiony został żwir i drogi zakamienione na całej długości i zamulone; a w kierunku Naramy zatkane zostały przydrożne rowy.

Przypominamy, że Sztab Kryzysowy w Urzędzie Gminy Zielonki zaczyna działać natychmiast, gdy tylko pojawia się informacja o zagrożeniu związanym ze spodziewanymi tego typu wydarzeniami pogodowymi. Podejmuje działania w terenie i jest złożony ze specjalistów różnych branż. Potrzebę pilnej interwencji można zgłaszać pod nr alarmowy 112 (zostanie zadysponowana właściwa terenowo jednostka PSP, OSP lub inne odpowiednie do zdarzenia służby techniczne) i na Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nr tel 12-632-32-04. W nawale zdarzeń kryzysowych jednak możliwość szybkiej pomocy każdemu z indywidualnych mieszkańców maleje, dlatego w pierwszej kolejności należy starać się samodzielnie zabezpieczać swój dobytek; nieoceniona w takich sytuacjach jest też pomoc sąsiedzka.

Co ważne, w tych trudnych chwilach zawsze możemy liczyć na bezinteresowną pomoc 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie naszej gminy w: Bibicach, Bosutowie, Garlicy Murowanej, Grębynicach, Węgrzcach, Woli Zachariaszowskiej, Owczarach, Trojanowicach i Zielonkach. Druhowie z OSP są ochotnikami – zabezpieczają i ratują społecznie, nie pobierając za to żadnych gratyfikacji. W tych ostatnich wydarzeniach i wcześniejszych: zabezpieczali posesje i drogi workami z piaskiem – napełniali worki piaskiem i tworzyli z nich wały przeciwpowodziowe; dostarczali i rozstawiali zapory do zabezpieczania przed powodzią; usuwali powalone drzewa, udrażniali zatkane mostki i przepusty, usuwali osuwiska ziemi; wypompowywali wodę z zalanych dróg, posesji, domów, piwnic, garaży, studni; usuwali szlam z dróg. Ogromnie im za to jesteśmy wdzięczni!
Prace porządkowe i udrożnienie prowadzone były i nadal będą przez pracowników gospodarczych Referatu Gospodarki Komunalnej UGZ, PUK w Zielonkach, oraz na zlecenie gminy przez firmy. Wszystkie zgłoszenia, które do nas dotarły są na bieżąco realizowane. Uszkodzenia  infrastruktury, m.in. drogowej można nadal zgłaszać mailem: ug@zielonki.pl lub do sołtysów poszczególnych miejscowości.
Zachęcamy też do zapisania się do gminnego newslettera, którym e-mailem wysyłamy informacje o zbliżających się zagrożeniach, m.in. powodziowych – zapis możliwy jest poprzez stronę internetową zielonki.pl, box na dole, z prawej strony.

powodz1
 powodz2
 powodz3
 powodz4
 powidz5
 powodz6
 powodz7
Close Menu
 
16 kwietnia 2024
Skip to content