Skip to main content
search
Koncepcja budowy szkoły w Przybysławicach

Kolejny krok do budowy szkoły w Przybysławicach dla obwodu Korzkiew – podpisano umowę z projektantem

By 2 marca 20186 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 marca 2022 przez AO

wizualizacja szkoly19 października 2017 r. została podpisana umowa na zaprojektowanie budynku szkolno-przedszkolnego w Przybysławicach wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wykonawcą zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w miejscowości Przybysławice obejmującej projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim – postępowanie II” została firma Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budownictwa Autorska Pracownia Projektowa Manecki reprezentowana przez dr inż. arch. Mateusza Maneckiego, wyłoniona spośród 6 oferentów. Koszt wykonania zamówienia wynosi 482 160 zł brutto. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić projekt w terminie do  9 kwietnia 2018 roku.

Budynek szkoły będzie usytuowany na działce gminnej w Przybysławicach, skomunikowanej z drogą wojewódzką 794 i drogą gminną tzw. drogą na Stoczki w kierunku istniejącej szkoły w Korzkwi. Łącznie budynek będzie posiadał 18 sal lekcyjnych z zapleczami, 4 sale przedszkolne, basen z zapleczem oraz salę gimnastyczną. Powierzchnia podłogi projektowanego budynku to 4716,80 m2.
Według Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zielonki wartość tej inwestycji wyniesie: 17,2 mln zł, finansowanie do 2020 roku. Gotowy jest program funkcjonalno-użytkowy i koncepcja budynku, w ramach przygotowania do inwestycji przeprowadzono badania archeologiczne. W związku z tym, iż teren leży w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego, konieczne było uzyskanie zgody dyrekcji OPN na inwestycję. Minister Rolnictwa z końcem stycznia 2017 r. wydał zgodę na odrolnienie działki pod szkołę, co otworzyło drogę do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
Red. IO

wizualizacja szkoly
PZT 01
A 03pop
Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content