Skip to main content
search
Ogłoszenia

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie okresowych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych

By 29 listopada 2019No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 29 listopada 2019 przez admin

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego – ziemskiego przypomina właścicielom i zarządcom o konieczności poddawania budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m² obowiązkowej kontroli w zakresie:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (domowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że zgodnie z treścią art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, kontrolę należy przeprowadzić dwa razy w roku; do dnia 31 maja oraz 30 listopada. Osoba dokonująca kontroli zobowiązana jest bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o jej przeprowadzeniu.

Close Menu
 
1 października 2023
Skip to content